Kaupunginhallitus 9.10.2017

Lyhehkö kokous. Isoja asioita tulossa parilla seuraavalla kerralla (kouluhankkeen toteutusmuoto, budjetti, veroprosentit). Mielenkiintoisimpia kohtia:

Kaavakartta

2 Purulankulman asemakaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Kaavahanke Nallelan ja S-Marketin välisen liikenneympyrään reunaan etenee suunnitelmien mukaan. Liiketilalle kaavaa tulossa. Kaikki liiketoiminta Virroille on plussaa!

 

5 Uuden päivähoitoyksikön perustaminen Koivurinteen päiväkodin alaisuuteen

Hoitopaikoista on pulaa (ainakin kunnes yhtenäiskoulu valmistuu) ja akuutiksi ratkaisuksi sivistyslautakunta ehdottaa Nallelan päiväkodin avaamista uudelleen tai Vihriälä-kodin alakertaan rakennetun tilan remontointia päivähoitokäyttöön. Nallelaan sivistyslautakunnan päätös kyllä suhtautuu jonkin verran kriittisesti.

Päätettiin pitää 23.10. katselmus eri tilavaihtoehdoista sekä selvittämään muut mahdolliset vaihtoehdot ja remonttien hinta-arviot.

Hoitopaikka-asiaan ollaan kyllä puuttumassa hyvällä asenteella, olen tyytyväinen hallituksen ja sivistyslautakunnan asenteeseen. Voi olla, että keksitään jokin ihan muukin vaihtoehto. Eteenpäin katsominen ja hyvä asuinpaikka lapsille -imago ovat elinkeino-ohjelman ja kohta varmaan myös strategian hengessä mukana.

Virroilla monilla yrityksillä on aito työvoiman saatavuus -ongelma. Nousukaudella olisi tilauksia, joita ei pystytä ottamaan. Työvoiman saaminen pitäisi nostaa kärkihankkeeksi ja miettiä välittömästi kaikki mahdolliset toimenpiteet.

 

6 Taksilupakiintiö vuodelle 2018

Viimeistä kertaa ELY-keskus haluaa lausunnon taksilupien riittävyydestä. Piakkoin voimaan tuleva Laki liikenteen palveluista (julkisuudessa tunnettu nimellä Liikennekaari) tuleekin sitten mullistamaan taksiliikenteen. Asiasta voi maalailla piruja seinille tai sitten voi nähdä mahtavia uusia palveluja.

Laki liikenteen palveluista tulee olemaan yksi eniten digitalisaatiota eteenpäin vievä säädös tähän asti. Taksilupien määrän säätely lakkaa. Taksojen säätely lakkaa. Päivystysvelvoitteet lakkaavat. Aluejaot lakkaavat.

Saattaa tarkoittaa esim. sellaisia ilmiöitä, että yhä useampi ajaa taksia vain viikonloppuisin sivutyönään, jolloin kysyntä on suurinta. Kun Tampereella on suuri tapahtuma, Virtain taksit saattavat olla siellä. Kuljettajan ei myöskään ole pakko ottaa kyytiä Kurjenkylästä, jos haluaa mieluummin ajella taajama-alueella.

Päätettiin ehdottaa ELY:lle taksilupien nostoa kahdella (yksi).

Väestö vanhenee ja perusturva on tehnyt päätöksen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten tulorajojen nostamisesta. Päätös on varmaan järkevä, mutta koska liikenne vapautuu ihan kohta, päätös on myös käytännössä merkityksetön.

 

7 Talousarvion toteuma 31.8.2017 tilanteen mukaisena

Ylijäämää olisi tulossa 347000 euroa. Loppuvuodesta on tullut lisämäärärahan tarpeitakin, mutta yhteisöveron tuotto on ollut yllättävän hyvä. Merkittävä syy on jonkin, vielä tuntemattoman suomalaisen yrityksen yllättäen maksama valtava yhteisöveron lisäerä. Tätä veroerää on nyt Virroillekin sitten jaossa.

Erikoissairaanhoidon laskutus ei ole vielä selvillä, joten voi heilahtaa suuntaan tai toiseen paljonkin.

 

13 Oppilasesitykset Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille

Päätettiin ehdottaa minua ja Katja Kotalampea Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille.

 

14 Kaupunginhallituksen jäsenen valinta elinkeinotiimiin

Elinkeinotiimi valvoo elinkeino-ohjelman toteutumista. Siihen kuuluu 5 yrittäjien edustajaa, kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö ja kaupunginhallituksen edustaja. Valittiin kaupunginhallituksen edustajaksi Tuula Mäntysalmi.

Kaupunginhallitus 25.9.2017

Tärkeimpiä asioita hallituksesta:
3 Kaavoitusohjelma vuosille 2017-2021 

Kaavoitushankkeita on menossa useita, ja hyvä niin. Kaavoitusarkkitehti esitteli tilannetta. Useimmat hankkeet liittyvät teiden varsien alueiden elinkeinotoimintaan tai Marttisen saaren kehittämiseen. Kaikki, mitä on tehtävissä paikkakunnan kehittämiseen, on tehtävä. Yritystä ja ideoita virkamiehillä on.
6 Teknisen osaston hankemäärärahan muutokset 

Poliklinikan remontti oli mennyt yli budjetin. Kovin usein näin julkisessa rakentamisessa käy. Neuvolan ja työterveyshuollon remontti on seissyt ja se ei ole kuluttanut tämän vuoden rahojaan kokonaan, joten siirrettiin sieltä rahaa poliklinikan remontin nimiin. Pidin itse puheenvuoron neuvolan ja työterveyden remontin pikaiseksi eteenpäin laittamiseksi.
7 Tilapalvelun työohjelman muutokset sekä määrärahan
siirtoesitykset vuodelle 2017

Edellisen pykälän kaltaista rahan siirtelyä paikasta toiseen. Nyt kiirehditään Nallelan rivitalojen erilaisia remontteja ja Inkan vanhan tehtaan lämmitysjärjestelmän uusimista siirtämällä käyttämättömiä rahoja muualta.

Pidin puheenvuoron maalämmön selvittämisen puolesta Inkan tapauksessa. Jos Vanhan tehtaan ajatellaan olevan käytössä edes 20 vuotta tästä eteenpäin, mikään muu ratkaisu ei todennäköisesti ole kilpailukykyinen, ilmastovaikutuksista puhumattakaan. Asiaan perehtymättä väittäisin, että maalämpöjärjestelmä kannattaisi vaikka hankkia velaksi, sen tuomat säästöt melkein varmasti kuittaisivat korot ja lyhennykset 5-10 vuodessa. Näin tilanne on suurenpuoleisissa omakotitaloissa ja rivitaloissa. Matalat korot vain korostavat tilannetta.
8 Virtain kaupungin omistamien asuinkiinteistöjen
käyttökustannusten alentaminen

Tekninen lautakunta oli tuonut hallituksen listalle suunnitelman Martintie 2:n kerrostalon purkamisesta. Tarkemmin tutkittuna asia kyllä kuuluu lautakunnan toimivaltaan, joten merkitsimme vain tiedoksi.

Kaupungin vuokra-asunnoissa ja kaupungin omistaman Virtain Vuokratalot -yhtiön vuokra-asunnoissa on paljon tyhjiä asuntoja ja remontointiinkin pitäisi olla varaa. Tiivistäminen ja yhden kerrostalon kustannuksissa säästäminen on otettu tämän vuoksi toimenpiteeksi.

 

9 Lisämääräraha menokohdalle työllisyystyöt 

TE-keskus oli myöntänyt tälle vuodelle palkkatukipäätöksiä niin paljon, että on mennyt budjetti näiltä osin yli. Päätettiin myöntää tälle vuodelle lisämäärärahaa.

Tämä ylitys ei ole kauhean haitallinen asia, onhan saatu ihmisiä työllistettyä jollain tavalla. Yleinen työllisyyden paraneminen saattaa ensiksi vuodeksi jonkin verran vähentää palkkatuen tarvetta. Palkkatukea myös rajoitetaan ensi vuodeksi kaupungin toimesta.

 

12 Ruoveden kunnanhallituksen esitys Keiturin Soten osakkeiden
ostamisesta

Nimettiin neuvotteluryhmä asiaa hoitamaan. Koska kaupunki on neuvottelutilanteessa, asia ei ole julkisesti puitava.
13 Virtain kaupungin edustajan nimeäminen
Pori-Parkano-Virrat-Haapamäki raideliikennekäytävän
työryhmään

Reijo Koskela, varajäsenenä Johanna Lamminmäki, jatkaa ryhmässä, joka on jo loppuraporttinsa tehnyt. Olisi hienoa, jos junarata voisi joskus tulla käyttöön, mutta aika epätodennäköiseltä näyttää. Radan käyttöönotosta on tehty loppuraportti, joka on Pirkanmaan liiton sivuilla. Sieltä voi tutustua tarkemmin, paljonko tämän laskettaisiin maksavan.

Vastaus on, että niin paljon, että hanke on kannattava ainoastaan, jos tarkastelunäkökulmaksi otetaan koko Suomen rahtiliikenteen logistiikka ja vertaillaan vaihtoehtoisien ratkaisujen hintoja esim. Tampereen ratapihan ruuhkautumisen hoitamiseen. Kysymys on siis mitä suurimmin valtakunnanpoliittisesta ratkaisusta.

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/PPH-loppuraportti01022017-2.pdf

 

19 Keskuskeittiön vaihtoehtoinen sijoituspaikka

Tekninen johtaja ja kaupunginjohtaja esittelivät näkemyksiään keskuskeittiön paikasta, koska valtuusto edellytti uutta tarkastelua vanhan sairaalan paikan suhteen.

Päädyttiin terveyskeskuksen ja vanhainkodin väliin. Aimo Mäkinen teki esityksen vanhan sairaalan kohtaan rakentamisesta, mutta kukaan ei kannattanut sitä.

Kumpikaan paikka ei olisi ollut kaikin puolin hyvä ratkaisu, ja kumpaakin olisi ollut vaikea kehua. Asiat ovat yksinkertaisia lähinnä poliitikkojen fb-sivuilla, joissa jostain syystä ollaan aika paljon oikeassa 😀

Joka tapauksessa uusi keskuskeittiö tarvitaan. Vanhan sairaalan paikan suurin ongelma olisi ollut pitkä ja työläs ruoan kuljetus, joka olisi henkilökunnan arvion mukaan vaatinut ainakin osa-aikaisen työntekijän lisää. Vuosikustannukset olisivat siis kasvaneet.

Lisäksi tilanne on se, että kouluhankkeen eteenpäin vieminen vauhdilla vie nyt todella paljon resursseja kaupungin johdolta ja tekniseltä osastolta. Eläinlääkäreille ei ollut osoittaa heti tiloja. Keittiötoimittajat eivät olleet valmiita laskemaan hintaa uudelle paikalle rakennettaessa. Uusi kilpailutuskierros olisi saattanut tuottaa voittajana paikalla rakennettavan vaihtoehdon, joka olisi taas venyttänyt aikataulua, yli myös maakuntauudistuksen ruokahuollon suunnittelun aloittamisen. Kukaan ei voi myöskään kieltää, että hinta olisi voinut myös olla korkeampi uudessa kilpailutuksessa, koska noususuhdanne on päällä.

En olisi ollut kumpaankaan ratkaisuun täysin tyytyväinen, mutta ainakin nyt päästään keskittymään isoihin asioihin. Tehty ratkaisuhan ei estä vanhan sairaalan purkamista. Ehditäänpä nyt myös kunnolla miettiä, mitä siihen halutaan. Paikka on kuitenkin Rantatiellekin näkyvä, aikoinaan valittu paraatipaikka.

Kaupunginvaltuusto 4.9.2017

 

blueberry-1533364_960_720

Ainoa keskustelua herättänyt asia oli keskuskeittiöhanke, ja siitähän puhetta piisasi.

 

3 Vuoden 2017 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus

Merkittiin tiedoksi.
4 Keskuskeittiöhankkeen kokonaiskustannusarvio

Päätösehdotus oli, että annettaisiin tarvittava lisämääräraha. Keittiöhän oli suunniteltu vanhainkodin ja terveyskeskuksen väliin.

Pitkä keskustelu pysyi asiallisena ja kiihkottomana ja monia näkökohtia esitettiin. Oikein hienoa valtuustotoimintaa. Lopuksi päädyttiin antamaan lisämääräraha ja ohjeistamaan tekninen lautakunta selvittämään 21.9. mennessä, olisiko sittenkin parempi tehdä keittiö vanhan sairaalan kohdalle.

Kyse on pohjimmiltaan siitä, että vanhan sairaalan purkaminen on nyt mahdollista, koska valitukset on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vanhan sairaalan paikalle keittiötä on jo aikoja sitten mietitty, ennen valituksia. Paikka on myös väljempi, tasaisempi, vähemmän muuta liikennettä haittaava ja vähemmän muiden rakennusten toimintoja haittaava.

Suunniteltuun väliin rakentamisessa olisi etuna se, että oltaisiin lähempänä vanhainkotia, johon oli suunniteltu käytäväyhteys. Lisäksi päästäisiin nopeammin rakentamaan.

Kaupunginjohtaja esitti huolenaan, että maakunnan väliaikaishallinnon alkaessa suunnitella maakunnan tukipalveluita, eli missä ruoka tehdään, Virroilla olisi hyvä olla esittää olemassa oleva keskuskeittiö, jonka vuoksi toimeen olisi syytä päästä. Otin kantaa saman asian puolesta, koska maakuntauudistuksessa tapahtuu Suomen historian suurin työpaikkojen uusjako, jossa pitää joka osa-alueella olla hereillä.

Ruoanvalmistus täällä paikallisesti on myös paras tapa pitää paikalliset tuottajat kilpailukykyisinä maakunnan tuottajina. Riski keittiöverkon ulkopuolelle jäämisestä on kyllä hypoteettinen ja voi olla, ettei toteudu, monesta syystä. Voi olla, että keittiö saadaan kuitenkin valmiiksi riittävän ajoissa. Tai sitten maakunta saattaa huomioida myös keskeneräisen hankkeen. Mutta riskin realisoituessa tappio olisi iso.

Rakentamisen kannalta vanhan sairaalan paikka on kyllä ylivoimaisesti parempi, joten uskon, että tekninen lautakunta siihen päätyy. Toivoa sopii, että tästä ei seuraa paljoa viivytyksiä.

 

5 Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan
varajäsenen nimeäminen

Nimettiin varajäseneksi Reijo Koskela.

 

6 Valtuustoaloite valtuuston kyselytunnista ennen valtuuston
kokousta

Merkittiin tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi.

 

7 Valtuustoaloite Keiturin Sote Oy:n toiminnan ja päätöksenteon
läpinäkyvyyden lisäämisestä

Merkittiin tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi.

Kaupunginhallitus 28.8.2017

milky-way-984050_960_720

Iltamyöhään kesti kokous taas.

Halusin odottaa kirjoituksen kanssa siihen asti, että kaupunki ja Keiturin Sote saivat itse tiedottaa suurimman uutisen.

Keiturin Soten yhtiökokous

Keiturin Sote piti ylimääräisen yhtiökokouksen kaupunginhallituksen kokouksen aluksi. Yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että hallitukseen tulee yksi paikka lisää. Asia oli sovittu jo aiemmin, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan muutos tarvitsi kaksi yhtiökokousta, joten se tuli voimaan vasta nyt.

Olen kirjoittanut aiemmin siitä, että halusin jo keväällä hallitukseen ammattilaisosaamista. Nyt yhtiön osaamisen tasossa kääntyy uusi lehti, varsinainen pommi julkistettiin lehdessäkin tänään. Uudelle paikalle on tulossa vuorineuvos Kari Neilimo, SOK:n entinen pääjohtaja. Todella kovan luokan yritysosaamista tulossa.

Ennen Keiturin Sotea Neilimo on hallitustyössä ollut puheenjohtajana mm. Yleisradiossa ja Tampereen Yliopistossa. Neilimo on myös toiminut soteuudistuksen ympärillä valtakunnallisena asiantuntijana.

Esimerkkinä voi mainita myös, että kun Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistymishanke jumittui, kutsuttiin hänet tammikuussa 2017 hoitamaan hankkeen jatkoa, ja nyt hanke onkin jo hyvin lähellä toteutumista.

Keiturin Soten tulevaisuudelle nimitys on vähintäänkin hyvä uutinen. Ensimmäisenä tavoitteenani yhtiön suhteen oli hallituksen ammattimaistaminen ja siinä on otettu iso askel.

Pienen yhtiön tulevaisuudenkuva ei minusta aiemmin näyttänyt toiveikkaalta, varsinkaan ennen kesäkuuta esillä olleen valinnanvapausmallin tilanteessa.

Neilimo on Suomen parhaita palveluketjuista puhuttaessa. Keiturin Sotella voi oikeasti olla tulevaisuus. Osaamisesta kaikki lähtee.

2 Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon
pääsyn toteutumisesta Virtain ja Ruoveden
yhteistoiminta-alueella

Tietojärjestelmäongelmien vuoksi tiedot hoitoonpääsystä eivät ole siirtyneet THL:lle.

AVI seuraa vain muutamaa tekijää, ns. hoitotakuun toteutumista. Nämä ovat Virroilla toteutuneet ihan kunnialla. Hammashoidon ajat voisivat olla huomattavasti lyhyemmät, mutta valtakunnallinen hoitotakuu on kiireettömän hoidon aikarajoiltaan heppoinen.

Annettiin esityksen mukainen lausunto.

3 Keskuskeittiöhankkeen kokonaiskustannusarvio

Keskuskeittiöhanke etenee, kustannuksia on tullut lisää. Keittiöhanketta on veivattu moneen suuntaan jo vuosia. Keväällä työryhmä mietti, vaikuttaako yhtenäiskouluhanke niin paljon, että pitäisi vieläkin aloittaa alusta. Tähän ei päädytty.

Nyt valtuusto saa hankkeen eteensä, jotta rakentaminen voitaisiin vihdoin aloittaa. Keittiö on tarkoitus rakentaa terveyskeskuksen ja vanhainkodin väliin.

4 Vuoden 2017 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus

Kuultiin esitys taloustilanteesta vuoden puolessavälissä. Hyvin tarkkaan budjetin mukaan ollaan menossa kokonaisuutena. Sote-palveluissa on eräitä alueita, jotka ovat ylittymässä, varsinkin Ruovedellä. Onneksi verotulot ovat kehittyneet lupaavasti ja kokonaisuus on linjassa.

5 Elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021

Elinkeino-ohjelma ei merkittävästi muuttunut kesäkuusta. Seuraavassa pykälässä palkataan työntekijä edistämään ohjelman toteuttamista.

Kärkihankkeina ovat liikennevirtojen hyödyntäminen ja kaupungin asukasmarkkinointi. Elinkeino-ohjelma on hyvä, vaikka kaikista osista ei koskaan voi sataprosenttisesti tykätäkään.

6 Täyttölupa elinkeinotoimen projektityöntekijän määräaikaiselle
toimelle

Päätettiin palkata määräaikainen projektityöntekijä elinkeino-ohjelman mukaiseen toimintaan paikkakunnan markkinoinniksi.

7 Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö
palvelutasopäätöksen arvioinnista ja voimassaolon
jatkamisesta

Pelastustoimi on siirtymässä maakunnalle. Suositus oli, että ennen maakuntauudistusta ei muutettaisi palvelutasopäätöksiä. Päätettiin esityksen mukaan.

8 Oikan ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Päätettiin nähtäville asettaminen esityksen mukaan. Kaavan varsinainen valmistelu ja lausunnot ovat jo olleet aikoja sitten.

9 Liikuntahallin vahtimestarin ja liikuntapaikkahoitajan toimen
täyttölupa

Esittelijä veti esityksen pöydältä.

10 Täyttölupa / palveluneuvojan määräaikainen toimi

Päätettiin esityksen mukaan.

11 Valtuustoaloite Keiturin Sote Oy:n toiminnan ja päätöksenteon
läpinäkyvyyden lisäämisestä

Joulukuussa tehty valtuustoaloite Keiturin Soten toiminnan avaamiseksi. Päätettiin keskustelujen jälkeen, että toiminnan läpinäkyvyydeksi muistutetaan tytäryhtiöitä konserniohjeesta. Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat nykyisin nähtävissä kirjaamossa ja toimitusjohtaja on yhteydessä poliitikkoihin monin tavoin.

12 Valtuustoaloite valtuustosalin uusista kalusteista

Valtuustosali on ollut ylioppilaskirjoitusten käytössä syksyisin ja keväisin, koska yläkoulun liikuntasali ei ole käytössä.

Kirjoittajien määrä on ollut suurempi kuin valtuustosalin kalusteiden määrä, joten saliin on tuotu tavallisempia pöytiä.

Oli tehty valtuustoaloite uusien kalusteiden hankkimisesta.

Palautettiin jatkovalmisteluun eli mietitään lisää. Asiassa on paljon liikkuvia osia. Muutaman vuoden kuluttua kirjoitustilan olisi järkevää löytyä yhtenäiskoulusta. Sitä ennen täytyy käyttää jotain väliaikaista ratkaisua.

Lisäksi on suunnitteilla korkeakoulujen sisäänottouudistus, jossa pääsykokeista luovuttaisiin lukuunottamatta soveltuvuutta testaavilta aloilta (teatterikorkea jne). Useimmat opiskelijat valittaisiin tulevaisuudessa yo-todistuksen arvosanoilla. Yo-kirjoitusten panosten nousulle vastatoimeksi arvosanojen korotuskertoja on aikomus lisätä.

Tällaisessa järjestelmässä kirjoittajien määrä voi merkittävästi kasvaa ennakoidusta maksimissaan 40 kirjoittajasta. Tämän vuoksi saliratkaisu seuraaviksi vuosiksi on minustakin syytä laittaa uuteen mietintään.

13 Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

Esityksen mukaan.

14 Ilmoitusasiat

Esityksen mukaan.

15 § Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Jähdyspohjan reitin kalateiden rakentamisesta ja kalataloudellisesta kunnostuslupahakemuksesta

Päätettiin esityksen mukaan.

16 § Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa

Päätettiin esityksen mukaan.

Perusturvalautakunta 15.8.2017

USS Blue Ridge operations

Lautakunta aloittaa strategiatyötään, joten painopisteitä ja toimenpiteitä päästään syksyn mittaan vasta valitsemaan. Kun vuosi etenee, saataneen uusia avauksia. Nyt vähäisesti muita asioita kuin strategiasuunnittelua.

Tekemistähän terveyspalveluissa on.

2 Talouden ja toiminnan toteutuminen 1-6/2017
Puolivuotisraportti

Talouden toteutuminen näyttää puolen vuoden kohdalla lähes tasan 50 %. Budjetissa siis ollaan pysymässä tällä hetkellä. Ruovesi hieman yli, Virrat hieman alle.

3 Perusturvan strategiset tavoitteet vuosille 2017-2020 

Käytiin keskustelua niistä asioista, joihin pitäisi panostaa. Merkittiin tiedoksi, eli ei muuta päätöksiä vielä.

Tapahtuipa soteuudistuksessa mitä tahansa valtion projektina, uudistus tehdään Suomessa kentällä joka tapauksessa, ja sitä tehdään jo. Hoidon paikat ja tavat muuttuvat nopeasti. Uskon, että Virtain-Ruoveden alueellakin nähdään isoa kehitystä toimintatavoissa lähivuosina.

4 Tulorajojen muuttaminen/sosiaalihuoltolain mukaiset
kuljetuspalvelumatkat

Tietyn tulorajan alla olevilla ihmisillä on oikeus sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin. Tulorajat olivat Virroilla niin alhaiset, ettei juuri kukaan näihin ollut oikeutettu. Nyt rajoja nostettiin.

Nämä kuljetukset ovat pieni kulu budjetissa tällä hetkellä. Katsotaan, miten paljon kysyntä lisääntyy.

Riskiä budjetin räjähtämiseen ei ole, koska nämä kuljetukset ovat määrärahalla rajoitettuja. Jos siis rahat loppuvat kesken vuoden, uusia kuljetuksia ei myönnetä.

5 Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustaminen 1.1.2018
alkaen

Päätettiin toistaiseksi jäädä seuraamaan apuvälinekeskuksen ja maakuntauudistuksen kehitystä. Mielestäni on hyvä katsoa, miten maakunta kehittyy ja liittyä apuvälinekeskukseen sitten, kun on valmiimpaa ja selkeämpää.

6 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kaupunginhallitus 14.8.2017

Ei kovin suuria asioita päätettäväksi tällä kertaa. Isot asiat kuten kouluhanke, budjetti 2018 ja strategia etenevät tällä hetkellä valmistelussa ja niistä pidetään valtuutetuille seminaareja piakkoin.

Erillisistä listapostauksista täytynee luopua, koska kokouksia on niin paljon, että työmäärä niiden kanssa on jo kovin suuri. Kokousten jälkeen sitten parempia postauksia 🙂

2 Sopimus maanrakennusmestarin työpanoksen myynnistä
toimitusjohtajan tehtävään Virtain Energia Oy:lle 1.6.2017
alkaen

Yhtiöittämisen tuomaa lisäbyrokratiaa kaupungin rakenteissa, ei uutta.

Lämpölaitos on pitänyt yhtiöittää Virtain Energiaksi, joten sillä pitää olla toimitusjohtaja. Päätettiin jatkaa toimintamallia, jossa Virtain Energian toimitusjohtajana toimii maanrakennusmestari ja Virtain Energia maksaa osan maanrakennusmestarin työajasta.

Ilman yhtiöittämispakkoa asiahan olisi mennyt paperilla niin yksinkertaisesti, että lämpölaitoksen johtaminen kuuluisi maanrakennusmestarin työnkuvaan.
3 Aluetukiavustukset vuonna 2017 / Koron kyläyhdistyksen
aluetukihakemus

Yhdistyksen tukihakemus lähetettiin ajoissa, mutta meni sähköpostin roskapostiin. Onneksi löydettiin. Päätettiin esityksen mukaan.
4 Kuntalaisaloite.fi- palvelun käyttöönotto 

Erittäin monissa kunnissa käytössä oleva palvelu kuntalaisaloitteiden tekemiseen päätettiin ottaa käyttöön. Kuntalaisaloite on kansalaisaloitteen vastine kuntatasolla. Kuntalaisaloite on tavallaan tehokkaampi adressi.

Jokainen kuntalaisaloite on käsiteltävä, ja jos allekirjoittajina on vähintään 2% kunnan asukkaista, käsittely on aloitettava 6 kuukauden kuluessa. 2% on Virroilla vajaa 140, jonka uskon täyttyvän vielä monessa asiassa.

Onpa kuntalaissa jopa kunnallisen kansanäänestyksen mahdollistava 25§. Jos 4% 15 vuotta täyttäneistä tekee aloitteen kansanäänestyksestä, on valtuuston viipymättä päätettävä, toimitetaanko kansanäänestys. Virroilla tarkoittaisi n. 240 yli 15-vuotiasta.
5 Nuorisovaltuuston vaalien järjestäminen

Nuorisovaltuustovaalit päätettiin järjestää syyskuussa marraskuun sijaan, koska melkein koko vanha nuorisovaltuusto on lähtenyt paikkakunnalta.
6 Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan
varajäsenen nimeäminen

Pirkanmaan alueellinen paikka, jonka piirijärjestöt olivat neuvotelleet Keskustalle. Valtuustolle ehdotetaan Reijo Koskelaa.
7 Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 2018-2022

Esitys vedettiin pois listalta.
8 Vesihuoltolaitoksen puhdistamon työntekijän toimien
täyttölupa

Hyväksyttiin.
9 Toimistosihteerin viran täyttölupa/esitys kaupunginhallitukselle 

Hyväksyttiin hieman muutettuna esityksenä.
10 Virtain kaupungin alueella vahvistetut kiinteistökaupat
15.5.-12.7.2017

Ei toimenpiteitä.

13 Liikkuva koulu -hankkeen käynnistäminen ja toteutus 

Liikkuva koulu -hankkeilla on saatu merkittäviä tuloksia eri kaupungeissa, nyt meilläkin lähtee Liikkuva Koulu toteutukseen. Hyväksyttiin hankkeen eteneminen. AVIlta on tulossa rahaa enimmillään 50%. Erittäin hieno hanke, toivottavasti saadaan mahdollisimman paljon pysyviä muutoksia.

liikkuva koulu

Sähköautojen latauspisteistä, valtakunnankin keskustelunaiheesta

Monet ovat vuoden kuluessa puhuneet ohikulkuliikenteen hyödyntämisestä, varsinkin Ähtäriin odotettavan pandayleisön vuoksi.

Liikenteessä on yllättävän äkkiä tapahtumassa muutos, joka 1) vaikuttaa ihmisten taukopaikkojen ja reittien valintoihin ja 2) voi saada kulkijat poikkeamaan ohitusteiltä taajamiin: sähköautojen yleistyminen. Sanoin tästä jo keväällä muutamille ja silloin jotkut vielä nauroivat ajatukselle.

Nyt valtakunnan tasollakin poliitikot ovat heränneet.

Kai Mykkänen ja kokoomus ehdottivat latausinfran rakentamiseen valtion tukea:

https://yle.fi/uutiset/3-9722878

Osmo Soininvaara kommentoi edellistä:

http://www.soininvaara.fi/2017/07/16/sahkoauton-latauspiste-jokaisella-bensa-asemalla-ei-ole-loppuun-asti-herkittu/

Anne Berner ei ottanut kantaa, mutta asia on pöydällä yhtenä toimenpiteenä:

http://www.ksml.fi/kotimaa/Berner-ei-ota-kantaa-kokoomuksen-esitykseen-s%C3%A4hk%C3%B6autojen-latauspisteist%C3%A4/1014933

ksslataus

Sähköauton latauspiste on ollut jo hetken aikaa käytössä Keskustie 10:ssä. (Ei aina tyhjänä, kuten kuvassa.) Samanlaisen pisteen KSS on rakentanut myös Ähtärin eläinpuistoon.

Nyt, jos haluamme Ähtäriin ounastellun pandaturismin kulkevan jatkossa Virtain kautta, tai keskustaajamaan poikkeamisen kiinnostavan ohi ajavia matkailijoita, latauspisteitä pitää saada ennen pitkää, ja mieluusti äkkiä, lisää.

Kuulostaa ehkä ikkunasta katsottuna vielä suhteettomalta väitteeltä.

Hallituksen tavoite on 250000 sähköllä kulkevaa autoa vuoteen 2030 mennessä. Tuo määrä on helposti saavutettavissa, kun muutamaa kannustinta rukataan. Ja rukkaamisesta on ollut paljon puhetta viimeksi viime viikolla, mm. uutisissa ja SuomiAreenassa.

Katsotaanpa, mitä USAn kalleimpien autojen segmentissä on tapahtunut aivan juuri:

Tesla-Model-S-vs-Luxury-Car-Competitors-1-570x333

Kaikki menettävät markkinaosuuttaan dramaattisesti, paitsi Tesla Model S (ainoa täyssähköinen) ja Porsche Panamera.

Tesla vs muut

Tesla tappaa siis BMW:n, Audin, Mersun ja muiden kalleimmat mallit, ja nopeasti. Jokainen Model S:n kyydissä ollut tietää, miksi.

Hämmästyttävintä on, ettei eurooppalaisilla valmistajilla ole vieläkään kilpailevaa tuotetta. Tämä oli yhden autosegmentin sisällä, mutta monet syyt näyttävät siihen suuntaan, että hyvin pian myös muissa henkilöautoluokissa. Vähäisin syy ei ole Tesla Model 3:n massatuotannon alkaminen vain muutamia päiviä sitten.

Volvo ilmoitti myös noin viikko sitten, että tästä lähin kaikki uudet mallit ovat jollain tavalla sähköisiä. Ilmoitus oli varmasti tarkoituksella epämääräinen. Epäselvää on, ovatko kaikki edes ladattavia hybrideitä vai jotain muuta. Lisäksi ilmoitus oli selvästi ajoitettu Tesla Model 3:n tuotannon aloittamisen ajankohtaan huomion saamiseksi. Mutta näin se nyt menee, muunlaisia autoja ei kohta tehdä.

Saksassa puuhataan polttomoottoriautojen myyntikieltoa 2030 alkaen (Ranskaan tuli jo kielto 2040 alkaen).

Jos sähköautojen tuleminen yhtään epäillyttää, kannattaa lukea vaikka seuraavat ensin:

https://www.ing.com/Newsroom/All-news/Electric-cars-will-take-over-threatening-European-car-industry.htm#

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-14/big-oil-just-woke-up-to-the-threat-of-rising-electric-car-demand

Tästä voi lukea yleisimmistä myyteistä, jotka eivät enää pidä paikkaansa. Jos joku vaikka sanoo, että sähköautot ovat epätaloudellisia, eivät vähennä päästöjä elinkaarensa aikana tms.

http://www.autobytel.com/hybrid-cars/car-buying-guides/top-10-electric-car-myths-121136/

Se lataus kestää pidempään kuin tankkaus…

Mutta on silti mukavampi ja aikaa säästävämpi. Arkena. Nimittäin huoltoasemalla käyminen jää pois.

Ihmiset lataavat autonsa yön aikana kotona, siinä se. Tarvittaessa myös töissä käydessään, liikuntaharrastuksensa aikana, ruokakauppareissulla.

Pikalataus kestää autosta ja laturista riippuen yleensä puolen tunnin tienoilla kieppuvan ajan. Tämä muuttaa latauspisteiden asemaa nykyiseen huoltoasema-ajatteluun verrattuna. Tulevina vuosina lataus todennäköisesti nopeutuu jonkin verran.

Matkalle lähtevät sähköautoilijat tulevat miettimään, missä haluavat pysähtyä hetkittäin latauksien ajaksi. Nähtävyystyyppisille (ja muillekin) matkailukohteille ja kohtuullisen hyvin teiden lähelle sijoittuville ravintoloille sähköauton latauspiste tulee olemaan tärkeä tapa saada ihmisiä pysähtymään. Latauspiste on pieni, epäbyrokraattinen ja vähän tilaa vievä asia rakentaa esim. polttoainekauppaan verrattuna.

Latauspisteverkko tulee siis ennen pitkää irtoamaan nykyisestä huoltoasemaverkosta ja muistuttamaan enemmän ravintola- ja matkailukohdeverkkoa.

”Ei toimi Virroilla syystä x”

No ihan sama jos joku näin näkee 😀 mutta Tampereella ja Helsingissä on porukkaa, joka tietää, että se toimii, ja näitä kotimaan matkailussa liikkuu.

Kun sähköautojen valmistus saa vielä hieman skaalaetuja, on kaksi syytä, jotka tuovat sähkömoottorille voiton, eikä niille voi mitään. 1) Halvempi polttoaine ja 2) halvemmat huoltokulut (Ei öljynvaihtoja, suodattimia, sytytystulppia. Moottorissa liikkuvia osia noin sadasosa siitä mitä polttomoottorissa, ei vaihteistoa -> odotettava käyttöikä kasvaa huomattavasti.)

Katsotaanpas sähköä käyttävien ajoneuvojen määriä Euroopassa (huom. kaksi viimeistä pylvästä ovat vuoden puolikkaita, mikä hämää, kasvu ei ole hidastunut)

sähköautot euroopassa

(Lähde: https://www.transportenvironment.org/press/europe-shortly-hit-more-500000-electric-vehicles-road-study)

Kesti vuosikymmeniä, että maailman teille tuli ensimmäinen miljoona sähköistä autoa. Toinen miljoona meni rikki tänä vuonna ja sen tulemiseen meni 18 kuukautta. Seuraavan miljoonan on ennustettu tulevan puolessa tuosta ajasta. Eksponentiaalisesti kasvava asia yllättää aina puskista.

Tämähän ei ole ainoastaan kaupungin asia, vaan yritykset varmasti osaavat laskea itse. Lisäksi näyttäisi siltä, että valtiokin on tukea nyt alkuvaiheessa tarjoamassa. Asiaa täytyy kuitenkin seurata, tämä on tulevaisuudessa merkittävä tapa ohjata ihmisiä nimenomaan pysähtymään hetkeksi ja poikkeamaan esim. keskustaajamaan. Kiinnostaa tietysti myös ilmaston vuoksi!

tesla-vanity-plate-lol-oil-1446074043

Sattuipas kilpi.

Kaupunginhallitus 28.6.2017

3,5 tunnin kokous, josta 2,5 h käytettiin koulusta puhumiseen. Muut kohdat käytiin läpi aika nopeasti. Tarkastamaton pöytäkirja täällä.

school-953123_960_720

2 Yhtenäiskoulukampuksen hankesuunnitelmaluonnos 

Ehdotus oli, että hankesuunnitelmaluonnos merkitään tiedoksi ja näin tehtiin.

Tiedoksi merkitseminen tarkoittaa, että ei päätetä vielä mitään. Näin oli tarkoituskin, koska oli puhuttu aikataulun suhteen, että asiaan palataan elokuussa, jolloin vasta tehdään päätöksiä.

Tästä äänestettiinkin, Tytti Majanen teki vaihtoehtoisen esityksen, jota äänestyksessä kannattivat Aimo Mäkinen ja Katja Kotalampi.

Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat muut eli Tuula Mäntysalmi, Reijo Koskela, Tapani Heinonen, Mikko Hänninen (Harri Tarvaisen varajäsen), Armi Hänninen, Auli Arpiainen (Sanna Kankaan varajäsen) ja minä.

Nyt moni on kysynyt jo minulta, miksi äänestin noin. Pitkä selitys tulossa.

Seuraavassa tulevista syistä en kokenut hyväksi äänestää Tytin esityksen mukaan. Tämä ei ole arvostelua Tyttiä, Aimoa tai Katjaa kohtaan. Tämä koskee nyt periaatteita, joita pidän hyvinä ja joiden mukaan yleensä haluaisin toimia.

Majasen ehdotus kuului, että kaupunginhallituksen tulisi päättää, että Tredun kiinteistöä ei käytetä yläkoulun luokkien sijoituspaikkana. Olen kyllä Tytin kanssa samaa mieltä tästä(kin) asiasta ja toin sen kahdesti esille. Henkilökohtainen veikkaukseni on, että koko kaupunginhallituskin on samaa mieltä, tai ainakin erittäin selkeä enemmistö.

Äänestin kuitenkin kaupunginjohtajan ehdotuksen ”kaupunginhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi” puolesta. On näet kolme eri asiaa, 1) mitä mieltä on asiasta, 2) missä vaiheessa ja minkä toimielimen pitäisi asiasta päättää (Majasen ehdotus tosiaan kuului ”Kaupunginhallitus päättää…”) ja 3) miten paljon kunnioittaa päätöksenteon aikataulua suunnittelevien ihmisten, varsinkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmen, työtä. Jos asioille on tehty jokin aikataulu, minusta sitä pitäisi noudattaa.

Pieni piiri vai valtuusto

Ylin valta kunnassa, varsinkin budjettiin vaikuttavat kysymykset, kuuluu valtuustolle,.

Vaikka olen samaa mieltä luokkien sijoittamisesta, en halua tällaisia budjettilinjauksia tehtävän hallituksessa. Esityksen mukaisen päätöksen laillisuuskaan ei olisi ollut valtakysymyksen vuoksi varma, jos se olisi läpi mennyt ja jos joku olisi laillisuusasiaan tarttunut.

Koska rakennustoimikunnan muistio ja hankesuunnitelma ovat luonnoksia, keskeneräisistä asioista ei voi puhua. Se hankaloittaa tämänkin kirjoittamista. Mutta seuraavat pointit haluan sanoa:

  1. Kouluprojektissa on piakkoin edessä monta muutakin budjettiin vaikuttavan kokoluokan ratkaisua, jotka täytyy viedä valtuustoon. Valtuutettujen kannattaa varautua moniin muihinkin isoihin päätöksiin kuin muutaman luokan sijoituspaikkaan. Viimeksi tänään perjantaina on osasto ollut tutustumassa CLT-rakentamiseen.
  2. Oli olemassa suunnitelma, miten asiassa edetään (elokuussa uusi hallituskäsittely tai kaksi, valtuustoseminaari ja valtuusto). Minusta pitää kunnioittaa asioiden hoitamista johtavien ihmisten tekemää työtä ja valtuuston valtaa, joten en halunnut tässä vaiheessa päteä omilla mielipiteilläni.
  3. Asian kiirehtimisessä tuntui olevan ilmassa epäluottamusta toisiin ja siihen, että voiko asiaa aidosti enää elokuussa muuttaa. Asian käsittelyn johtaminen niin kuin on sovittu on Tuula Mäntysalmen hanskoissa ja luotan sovitun pitämiseen täysin. Toiminko naiivisti? Elokuussa nähdään, mutta minä lähden siitä, että ihmisen sanaan luotetaan niin kauan kuin luottamus menee. Kun meillä on uusi kaupunginhallituksen puheenjohtaja, niin kahden viikon jälkeen ei ole syytä lähteä ”Kepu pettää aina” -tason epäilyksiin 🙂

Ja, jos kepu pettää, nykyään internet ei unohda 😀 Siksi en sitä nyt niin todennäköisenä pidä.

Yleisellä tasolla, ei nyt siis tässä esityksessä kenenkään toiminnassa: Minusta tuntuu myös vähän itsekkäältä ja poliittisten irtopisteiden keräilyltä tehdä kovin usein pöytäkirjaan merkittäviä omia ehdotuksia ja äänestyttää niistä. Siksi mieluiten pyrin yksimielisiin päätöksiin ja vasta äärimmäisessä tilanteessa mennä äänestykseen.

Esimerkiksi: Kokouksen aikana nostin esille erään kouluun liittyvän kysymyksen, josta ymmärtääkseni enemmistö oli samaa mieltä ja johon palataan elokuussa. Asia on merkittävyydeltään vähintään äänestetyn asian tasoinen. Elokuussa asia tulee listalle eikä siinä koskaan lue, että ”Kontoniemi esitti…”

En halua itselleni napsia irtopisteitä asioista, joista yhteisesti päätetään. Helppohan olisi sanoa, että katsokaa, minä ehdotin tuota jo silloin, olin ensimmäisenä.

Toisena esimerkkinä edellisessä hallituksen kokouksessa tein esityksen kaupunginjohtajan ehdotuksen muuttamisesta, ja muutimme sen yksimielisesti. En vaatinut pöytäkirjaan, että Kontoniemi tätä ehdotti 😀 Kun yhdessä päätetään, niin kunnia kuuluu kaikille.

3-23

Päätettiin esityksien mukaan, muistaakseni. Pöytäkirjasta voi tarkistaa. Kauaa ei mennyt näihin.

Hyvää kesää! Hallitus- ja valtuustokausi jatkuu elokuussa!

 

 

Kaupunginhallituksen lista 28.6.2017

Koulua ollaan tekemässä, vaikka välillä joku aina kysyy, missä viivytään. On se täältä tulossa 😀 Ensimmäisessä käsittelyssä hankesuunnitelman luonnos. Koko kokouksen esityslista täällä.

20170625_231240

2 Yhtenäiskoulukampuksen hankesuunnitelmaluonnos 

Hankesuunnitelman tehtävä on selvittää työn sisältö ja laajuus. Ei siis ole suunniteltu mitään rakenteita, vaan on laskettu, montako neliötä voitaisiin tarvita, paljonko voisi maksaa, mihin koulu suunnilleen sijoittuisi ja minkä kokoinen rakennus se olisi.

Hankesuunnitelman tarkoitus on, että sen pohjalta voidaan alkaa keskustella, paljonko koulu tulee maksamaan, mistä on varattava alueet parkkipaikoille ja muista isoista kysymyksistä. Sitten kun valtuusto on nämä ratkaissut, päästään kilpailuttamaan varsinaista suunnittelua. Luonnos ei ole vielä julkinen, vaatii säätöä. Ehkä elokuussa on jo jotain näyttää. Suuria kysymyksiä vielä edessä.

3 Koulukeskusalueen asemakaavan muutos 

Koulun rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen, joka käynnistetään nyt.

5 Puukkoniemen asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville
asettaminen

Toisvedeltä Hiekkarannan vierestä on maata ostanut Naava Villas -yhtiö, jolla on Ähtärissä loma-asuntotoimintaa. Yhtiö on tehnyt kaupungin kanssa kaavoituksen käynnistämissopimuksen. Ymmärsin itse yhtiön sivuilta, että toiminta ainakin Ähtärissä on korkeatasoista omistusmuotoista lomahuoneistoa.

Hieno asia paikkakunnalle! Maallikkomielipiteeni on, että Virtain matkailussa on paljon kehittymisen tilaa, ja ehkä tästä päänavauksesta seuraa jotain muitakin asioita.

Toinen asia, mihin olen matkailussa tapahtuneessa hirvittävän tyytyväinen, on KesäVirrat Soi. Edellisen valtuuston viimeisessä kokouksessa joku sanoi naulan kantaan, että kaupungin tulee pysyä erossa tuon tapahtuman järjestämisestä muutoin kuin tukijan roolissa.

Kun ammattilaiset, joilla on omat rahat pelissä, päättävät ohjelmistosta, markkinoinnista ja kaikesta, jälki on sen mukaista. Kannattaa käydä katsomassa kotisivuilta, minkätasoista on paitsi ohjelma, kaikki visuaalisesta ilmeestä lähtien. Tienvarsiviitatkin ovat olleet jo pitkään paikallaan.
8 Nallelan peltoalueen asemakaavan valmisteluaineiston
nähtäville asettaminen

Nallelan peltoalueen asemakaava etenee. Häiritsemättömän teollisuuden ja kaupan alan toiminnoille tontteja tulossa.

Kevyen liikenteen väylät huomioidaan alusta lähtien, hienoa! Hallituksen ilmastostrategiassahan pyritään kasvattamaan pyöräilymatkojen määrää 30 prosentilla. Saapa nähdä, alkaako valtio myös jollain tavoin tukemaan kuntia kevyen liikenteen edistämisessä.

Monet tahot odottavat pyöräilyltä valtavia vaikutuksia terveyteen ja talouteen:

http://www.moottori.fi/liikenne/jutut/syntyisiko-talouden-tuottavuusloikka-pyorailemalla/

Joka tapauksessa Kitusenkulman, Nallelan ja Ahjolan tonttien markkinointi tulee olemaan elinkeinopolitiikan kärkihanke.

18 Talousarvion toteuma 31.5.2017 tilanteen mukaisena

Talousarvio on toukokuun perusteella toteutumassa hyvin tarkasti. Perusturvalautakunnan kokouksessa näytti perusturvan tilanne vielä paremmalta, mutta toukokuu ja lomaraha-arvio on kääntänyt senkin budjetin mukaiseksi.

Muut pykälät

Enimmäkseen nimeämisiä tehtäviin ja yksittäisten rakennusten kaava-asioita.

Perusturvalautakunta 20.6.2017

Uuden lautakunnan ensimmäinen kokous. Olen hallituksen edustajana lautakunnan pöydässä, Tytti Majanen johtaa puhetta. Ei siis tarvitse pelätä, että mitään ongelmia lakaistaisiin maton alle, jos vain niistä kuullaan. Kirjoitan mielenkiintoisimmista pykälistä.

2 Talouden toteuma 1-4/2017

Merkittiin tiedoksi. 30,6% budjetista käytetty ensimmäisen kolmanneksen aikana. Kesän aikana kulut ovat usein hieman alhaisemmat. Loppuvuosi voi aina yllättää, mutta hyvältä näyttää.

Onko ansio Keiturin Soten ja jos, millaisten ratkaisujen, en osaa vielä tällä kokemuksella sanoa. On joka tapauksessa aivan mahdollista, että perusturva käyttää budjetistaan vain 90-95%. Lisää asiasta pykälässä 6.

4 Työterveyshuollon ulkoistaminen

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveydenhuoltoa, jonka järjestävät kaksiosaisen rahoitusjärjestelmän kautta yritykset ja työntekijät.

Kunnalla on velvollisuus järjestää kunnassa toimiville yrityksille työterveyshuoltopalvelut.

Palveluista peritään hinta, josta puolet maksaa työnantaja suoraan. Puolet maksaa KELA rahoista, joita kaikki työnantajat ja työntekijät maksavat palkan ohessa.

Homma menee niin, että yrityksen maksaessa palkkaa maksetaan työtulovakuutusta, josta n. 73% kutsutaan työnantajan maksamaksi osaksi ja n. 27% työntekijän maksamaksi osaksi. Tämä raha korvamerkitään tiettyihin sote-palveluihin, joista työterveyshuolto on yksi.

Työterveyshuollosta ei siis makseta veroja, sen maksavat työnantaja ja työntekijä, mutta julkinen valta säätelee sitä laeilla.

Miksi ulkoistaminen?

Edellinen valtuusto oli päättänyt ulkoistaa työterveyshuollon. Mielestäni päätös oli ainoa oikea. Perustelen miksi.

Uuden kuntalain mukaan kaupunki ei voi enää toimia liiketoiminnassa, jossa se kilpailee yksityisten yritysten kanssa, paitsi yhtiöittämällä toiminnan. Ei myöskään siis yksityisten yritysten työterveyshuollon järjestäjänä.

Lainsäätäjä on näet ajatellut, että kunta voi omassa toiminnassaan paikata liiketoiminnan ongelmia aina verotuloilla ja tämän vuoksi kilpailla epäreilusti yksityisiä vastaan. Kunta aiheuttaisi markkinahäiriön, niin kuin nykyään sanotaan.

Kun kunnankin toiminta on yhtiönä, nähdään, pystyykö yhtiö kattamaan kulunsa, vai joudutaanko sitä verovaroilla koko ajan tukemaan, mikä pitkän päälle on kiellettyä.

Tämän vuoksi Virroilla on esim. Virtain Energia oy, joka tuottaa lämpölaitoksellaan lämmitysenergiaa, ja Virtain Yrityspalvelu oy, joka vuokraa toimitiloja.

Työterveyshuoltoa pitäisi siis tehdä yhtiön kautta. Luonnollinen vaihtoehtohan olisi tehdä sitä Keiturin Soten hommana. Tässä tulisi sellainen ongelma, että Keiturin Sotesta tulisi markkinoilla kilpaileva yhtiö. Nykyisin se ei ole markkinoilla kilpaileva yhtiö, vaan tuottaa palveluja vain kaupungille eli on ns. kaupungin inhouse-yhtiö. Koska Keiturin Sote on inhouse-yhtiö, Virrat voi valita tilaavansa palvelut siltä ilman kilpailutusta.

Tietysti voitaisiin perustaa oma yhtiö tätäkin varten, mutta työterveyshuollossa (tai missään terveydenhuollossa) kilpaileminen avoimilla markkinoilla ei ole ihan helppoa bisnestä. Ei ole sattumaa, että alaa hallitsevat ketjut, joilla on monenlaisia volyymi- ja maantiede-etuja, puhumattakaan etulyöntiasemasta lääkärien ja muun henkilökunnan rekrytointiin.

Joten

Kunnan on kuitenkin järjestettävä työterveyshuolto, ja järjestäminen tarkoittaa, että se on jotenkin saatava kunnan alueella tapahtumaan. Siksi on kilpailutettu työterveyshuollon tuottajia. Kilpailutuksen hintavertailu on täällä, jos haluaa ehtoihin ja pisteytykseen tutustua.

Pisteytyksessä 40 pistettä sai laadusta, ja kaikki tarjoajat saivat 40 pistettä. Jälkiviisaana voi sanoa, että olisiko pitänyt vaatia enemmän laatupisteytyksessä, mutta tämähän on viisastelua. En olisi itse osannut paremmin.

Minulla on tähän positiivinen näkökulma. Laatuvaatimuksiin vastaaminen minusta osoittaa, että isojen ketjujen maassa laajentuvan läsnäolon vuoksi Virroillekin on mahdollista saada monenlaisia palveluja.

Halvin tarjoaja sai 60 hintapistettä ja kalliimmat tähän suhteutettuna.

Kokonaispisteissä Attendo oli halvin ja sai 100 pistettä, Pihlajalinna sai 99,9 pistettä ja Mehiläinen 86,2 pistettä. Pisteytyskaavat ja hinnoittelukaavat oli tarjouspyynnössä yksikäsitteisesti määritelty, joten parhaat pisteet saanut oli tietenkin otettava.

No niin, työterveys on sitten yrityksillekin kunnossa!

 

6 Keiturin Sote Oy:n esittäytyminen uudelle lautakunnalle

Toimitusjohtaja esitteli Keiturin Soten strategiaa, kehittämiskohteita ja tehtyjä toimenpiteitä.

Olen arvostellut Keiturin Soten perustamista poliittisena päätöksenä, koska mielestäni naapurikuntien ja yksityisten yhteisyritykset ovat toimineet taloudellisesti tehokkaammin, tasokkaampia palveluita tarjoten ja alusta alkaen kunnolla.

Nyt toimiessaan haluan kuitenkin vain hyvää KS:lle. Yhteinen etumme on, että yhtiö menee mahdollisimman hyvässä kunnossa maakuntauudistukseen. Sitten saa nähdä, mitä tapahtuu.

Joka tapauksessa, mitä paremmassa kunnossa yhtiö on, sitä varmemmin se saattaa jatkaa toimintaansa, maakunnan inhouse-yhtiönä tai jotenkin muuten. Ja mitä paremmat palvelut kahden kunnan yhteistoiminta-alueelle saadaan, sen parempi meille.

Keiturin Sotella moni asia on lähtenyt sujumaan paremmin. Kuntalaiset ovat kertoneet, että lääkäritilanne on parantunut molemmissa toimipisteissä.

Kadulla kerrotun mukaan kokeneita ja pysyviä lääkäreitä on saatu. Näin on käynyt, vaikka Attendon edustaja Virrat-Areenassa oli sitä mieltä, että pysyviä lääkäreitä ei saataisi tänne.

Budjettitilanteesta näkee, että yhtiö on vähentänyt perusturvan kuluja aika paljon. Itse asiassa, jos loppuvuosi toteutuu alkuvuoden tahtiin, kulujen vähennykset ovat jo naapurikuntien yhteisyritysten kertaluokassa. Naapurikuntien viesti on ollut, että palvelut niissä ovat tämän lisäksi parantuneet.

Moni on minulle sanonut vastaantullessaan, että KS:ssa säästö on huomattavaksi osaksi tehty ennaltaehkäisevää työtä karsimalla, mikä on pitkän päälle tappiollista. Tämän viestin toin lautakunnassa esille.

Katsotaan, miten asiat kehittyvät. Voi myös olla, että yhtiö lähtee hyvinkin tästä toimimaan. Monia pieniä lupaavia merkkejä on tullut.

Annan palautetta yhtiölle kokouksissa sen mukaan, mitä kuntalaisilta kuulen. Pidin puheenvuoron kuulemistani psykiatrian ongelmista. Lautakunta pystyy tilaamaan KS:ltä valtuusto antamaan rahat. Poliitikkojen ja sitä kautta viime kädessä  Virtain ja Ruoveden kuntalaisten käsissä on, mitä palveluita haluamme tilata. Jos palvelun taso ei ole kuntalaisten mielestä riittävä, yhtiön kanssa neuvotellaan.

7-15 

Pienempiä asioita, jotka päätettiin esityksen mukaan.

snake-309143_960_720

Ja sitten juhannuksen viettoon 🙂