Kaupunginhallitus 6.11. ja 9.11. – esityksiä koulun toteutusmuodosta, veroprosenteista ym.

metsä

Isoja asioita esitetään valtuustolle. Kahta asiaa puitiin vielä torstain jatkokokouksessa. Pahoittelen raskasta tekstiä, mutta asiat ovat aika monipiirteisiä 🙂

2 Vuoden 2018 tuloveroprosentti

Kansantalous on lähtenyt loivaan kasvuun. Virtain taloudessa ei ole juuri nyt suuria paineita, lähinnä yhteisöverotuottojen hyvän kasvun vuoksi.

Esitetään, että tuloveroprosentti pidetään nykyisenä 20,75%. Tuloveroprosenttia on korotettu jatkuvasti viime vuosina. Näin on tehty useimmissa Suomen kunnissa.

Virroilla alkaa tulla tällä menolla naru vetävän käteen, sillä tuloveropohja on rapautunut noin kolmen prosentin vuosivauhtia työllisten määrän vähentyessä. Kaikkein paras vaihtoehto olisi saada työpaikkoja ja työllisiä lisää. Sehän elinkeino-ohjelman tavoite onkin.

 

3 Vuoden 2018 kiinteistöveroprosentti

Edellisessä kohdassa mainituista syistä korotuspaineita ei ole täälläkään. Esitetään, että kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisinä.

 

4 Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Strategiatyön valmistelu on alkanut syksyllä budjettityön jälkeen. Tämän vuoksi budjettiehdotuksessa ei maanantaina vielä kaikilla osastoilla kovin hyvin näkynyt strategian toimeenpano.

Pitkän puimisen jälkeen päätettiin keskeyttää asian käsittely ja jatkaa torstaina. Siihen mennessä ehdotusta paranneltiin lautakunnissa ja virkamiesvoimin. Ehdotukseen lisättiin vielä lisäkaneetti, että keväällä strategian valmistuttua tarkistetaan budjetin tekstiosat.

 

5 Uuden yhtenäiskoulun toteutusmuodon valinta

Koulurakennuksen toteuttamismuoto pitäisi päättää. Asiaan perehtymiseen on käytetty kaksi, kohta kolme kuukautta, jotka tietysti viivyttivät koulun valmistumista. Mutta suunnittelussa, myöskään kilpailuttamisessa, hutkiminen ei kannata.

Valmistelussa loppusuoralla olivat rakentaminen kokonaisvastuu-urakkana eli ns. KVR-urakkana ja rakentaminen allianssimallilla, joka on tuttu mm. Tampereen viime vuosien valmistuneista ja meneillään olevista isoista hankkeista (Rantatunneli, Raitiotie, Kansi ja areena). Muista malleista esiteltiin seminaareissa myös kokonaisurakkaa, jaettua urakkaa ja projektinjohtourakkaa.

urakkamuodot

 

Esittelijöiden ehdotus oli, että rakennetaan koulu KVR-urakkana (Kuvassa nimellä SR-urakka). Se tarkoittaa, että ensin palkkaamme asiantuntijan, joka laatii kanssamme kilpailutuksen koulusta. Koulu kilpailutetaan suunnittelun ja toteutuksen sisältävänä kokonaisvastuu-urakkana. Eri tarjoajat esittävät siis omat suunnitelmansa siitä, millaisella rakennuksella määrittelemämme toiminnalliset tavoitteet parhaiten saavutetaan. Näistä valitaan yksi, ja tarjoaja rakentaa sen.

Pitkän keskustelun jälkeen jätettiin tämäkin asia kesken, hankittiin lisätietoja ja jatkettiin torstaina. KVR päätettiin ehdotukseksi valtuustolle. Se on mielestäni oikea valinta. Miksi näin:

  1. Jaettu urakka ja kokonaisurakka ovat hitaampia. Minusta on ehdottoman tärkeää saada koulu mahdollisimman nopeasti käyttöön.
  2. Allianssista pidän ideana todella paljon, mutta on epävarmaa, saadaanko hyviä tarjoajia ja kunnon kilpailua. Olemme syrjässä ja allianssihankkeeksi pieni. Lisäksi allianssin hyödyt tulevat esille monimutkaisissa ja erityisistä syistä vastuunjakoa kokonaisuudesta vaativissa kohteissa. Koulu ei ole tällainen. Prosessi vaatisi myös opettelua ja voisi olla hitaampi kuin ennustettaisiin.
  3. Projektinjohtourakassa (kuvassa PJU) tilaajan sopimusvastuulla on asioita, jotka KVR:ssä kuuluvat tarjoajan vastuulle. Kun tilaajan tarpeet on saatu kilpailutukseen listattua, on sitä parempi ja nopeampi, mitä vähemmän päätöksiä on kaupungin organisaation varassa ja vastuussa.

 

Majanen teki esityksen, että rakennettaisiin projektinjohtourakalla. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi ja KVR tuli hallituksen ehdotukseksi valtuustolle.

Muutkin mallit varmasti koulun saisivat pystyyn, kouluhan ei ole rakennusurakkana mikään ainutlaatuinen tai erityisen hankala rakennus.

KVR-urakan etuja ovat mm.

1. Todistettavasti edulliseen hintaan toteutuneet KVR-hankkeet leveysasteillamme ja tässä hankekoossa, myös nimenomaan koulurakennuksissa.

2. KVR on nopea, ja meidän tilanteessamme ehkä vielä tavallistakin nopeampi.

Etukäteissuunnittelua on näet tehty varsin pitkälle, joten uskoisin, että ripeällä toiminnalla pääsemme varsinaiseen KVR-urakan kilpailutukseen viimeistään ennen kesää. Siihen mennessä uskon myös, että pystymme saamaan hyvän hankesuunnitelman ja niin selvät ajatuksemme laatutekijöistä, että kilpailutuksen tulos on hyvä.

Hankkeen nopeus on nyt henkilökohtaisesti minulle tärkeimpiä argumentteja. Koulun käyttöönottoa on suunniteltu syksylle 2021, mutta jos kaikki menee putkeen, 2020 on nopeimmilla malleilla mahdollinen.

3. KVR-urakka vaatii varsin vähän päätöksiä päättäjiltä, joten ei tarvitse odottaa kunnallisen päätöksenteon hidasteita.

KVR-mallin yhtenä suurimpana heikkoutena pidetään sitä, että urakkakilpailun voitto ratkeaa usein hinnalla ja halvimpaan hintaan tarjoaja pääsee tinkimällä laadusta joka kohdassa minimitasoon. Ainakin minulla on kyllä ajatuksia, miten tämä vältetään. Useita laatutekijöitä on listattu jo viime keväänä yhtenäiskoulun toiminnallisen työryhmän paperissa. Näitä täytyy vielä täydentää ja sitten laatia hyvä kilpailutus.

 

20 Ostotarjous määräalasta, kiinteistö Ojala 936-409-89-2

Esitämme valtuustolle, että kaupunki ostaa otsikon metsäkiinteistön, joka on ollut julkisessakin myynnissä. Metsäalue rajoittuu kaupungin maahan Ahjolan teollisuusalueen reunassa. Varainsiirtoveroineen rahaa tarvitaan 270000 e.

Olin aluksi tämän metsän ostamista vastaan. Alueesta vain pieni osa on alavaa ja lähellä Ahjolan aluetta, niin että voisi kuvitella sille teollisuusaluekäyttöä. Puustossa on paljon tukkia ja puuston arvo on melko korkea, mutta mielestäni julkisen sektorin tehtävä ei ole kerätä ihmisten verovaroja harjoittaakseen metsätaloutta. Yksityiset yrittäjät hoitavat metsätalouden varmasti paremmin. Julkinen sektori sekaantuu aivan liian moneen asiaan ja sekoittaa taloutta jo nykyisinkin.

Kävin kuitenkin ko. metsässä viikko sitten. Täytyy sanoa, että enpä ole keskustaajaman läheltä löytänyt yhtä hienoa vanhaa metsää. Kengänpohjassakin tuntui jopa erikoiselta vanhan metsän pehmeä pohja. Kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysalueena (metsässä näkyy selkeä jaloin kulkeminen) tämä on minusta arvokas alue. Tällaisen luonnon säilyttämisellä jälkipolville on myös arvo.

Minusta metsä voitaisiin ostaa, säilyttää virkistysalueena ja käsitellä sitä metsänhoidollisesti menetelmillä, jotka säilyttävät metsäisyyden. Niinkin siitä olisi myös hakkuutuloja jokin määrä saatavissa heti ja parinkymmenen vuoden päästä lisää.

Jos alueella on jotain METSO-ohjelmaan sopivaa suojeltavaa, niin näiden paikkojen suojeleminenkin tulisi mielestäni kyseeseen.

Lisäksi, jos kaupungit rahat joskus näyttävät loppuvan, pitää muistaa, että kaupungilla on myös muita metsiä. Näihin täytyy tutustua paremmin, mutta en usko, että tämänlaisia arvoja kuntalaisille on kaikilla muilla metsäomistuksilla. Näitä muita voitaisiin tarpeen vaatiessa mieluummin myydä.

Perusturvalautakunta 31.10.2017

Talousasioita esillä aika paljon.

 

4 Lisämääräraha erikoissairaanhoidon menoihin / Virrat

Erikoissairaanhoidon kulut ovat jälleen ylittymässä, tosin aika paljon vähemmän kuin monena vuonna. Lisämäärärahaa anotaan 250000. Kyselin syistä ja pienen väestön satunnaisheilahtelun sain vastaukseksi. Saamme jatkossa kuitenkin tarkempaa tietoa.

 

5 Lisämääräraha Ruoveden sosiaali- ja terveyspalveluihin
vuodelle 2017

Ruoveden palvelutuotanto tarvitsee lisämäärärahaa 700000. Lieköhän edellinen budjetti tehty hieman epärealistisen pieneksi Ruoveden osalta. Sehän tehdään niin isoksi kuin Ruoveden valtuusto tilaa. Sitten Ruovesi maksaa tämän summan Virroille.

Operatiiviselta tasolta on kyllä vakuuteltu, että Ruoveden kuluja pystytään vähentämään.

 

7 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman muutos / Virrat

Lautakunta halusi jo aiemmassa kokouksessaan saada omaishoidon määrärahat sellaisiksi, että kaikki siihen oikeutetut saavat omaishoidon tuen.

Nyt rahat löydettiin siirtelemällä käyttämättömiä rahoja paikasta toiseen.

Hyvä että löytyi, kodissa hoitaminen on monella tapaa paras ratkaisu, ja tulee yleistymään omaishoidon ja kotihoidon muodossa lähivuosina. Eräät toimijat jo povaavat, että palveluasumistalot tyhjenevät kuten pankkisalit ja verotoimistot, kun kotihoito kehittyy ja digitalisaatio edistyy.

 

12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apuvälineohjeen noudattaminen
liittyen kuulolaitteiden paristoihin

Reilu vuosi sitten edellinen lautakunta päätti, että apuvälineiden jakamisessa noudatetaan PSHP:n yhteisiä käytäntöjä.

Virroilla on aiemmin jaettu kuulolaitteiden paristoja ja letkuja kaupungin piikkiin. PSHP:n ohjeistuksessa näin ei tehdä, vaan jokainen hankkii omansa. Asiasta on tullut palautetta suuntaan.

Lautakunta päätti jatkaa näiden jakamista koko yhteistoiminta-alueella. Olin tästä asiasta eri mieltä. Niin myös esittelijä Sari Hellsten, joka jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Tarvittava rahahan on pieni ja ihmiset ovat tottuneet tietystä paikasta välineet saamaan. On kuitenkin muitakin asioita, joita minusta pitäisi ajatella.

-Jakaminen lisää joidenkin työntekijöiden työtä.

-Paristoja saa Virroilta kaupoista ja kysynnän syntyessä alkaisi saada letkujakin.

-Apuvälineet kehittyvät ja uudet välineet eivät yleensä ole halpoja. Pian voi tulla uusia rajanvetoja, minkä merkkisiä mitä komponentteja jaetaan ja mitä ei -> työtä, ohjeistuksia ja hampaankiristystä sekä työntekijöille että asiakkaille.

-Maakunta melkein varmasti harmonisoi apuvälinekäytännöt, joten jakaminen loppuu kuitenkin pian. Soteuudistusta pitäisi rakentaa ruohonjuuritasolta päin luomalla yhteisiä toimintamalleja. Minusta tällainen yhteisestä käytännöstä lähteminen on kulkemista väistämätöntä vastaan ja hidastaa omaa sopeutumista uudistukseen.

 

Kaupunginhallitus 23.10.2017

2 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja piti katsauksen yhtiön nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Ei toimenpiteitä, merkittiin tiedoksi.

Sähkön ja muun energian tuotannossa ja kulutuksessa nähdään lähivuosina valtavia muutoksia. Tällä viikolla mm. Ahvenanmaa on keskustellut TEM:in kanssa pilottihankkeesta muodostaa 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla toimiva alue.

Ei ole pitkä aika siitä, kun kahvipöydissä vielä kuuli ”ei toimi, koska ei aina tuule tai paista” -argumentteja. Kyllä joku sen saa silti toimimaan 😀

Epäilen kuitenkin, että parikymmentä prosenttia sähköstään Ahvenanmaa joutuu ottamaan ydinvoimaloista siirrettynä, mutta päästötöntä sekin on.

Kaiken ydin tulee olemaan kuitenkin kysyntäjousto, jonka merkitystä ei vielä julkisessa keskustelussa ymmärretä tarpeeksi. Kirjoitan energia-asioista oman tekstin joskus, niin siinä enemmän.
3 Eteläportin asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Kaavaehdotus Ahjolan risteyksen lähistölle etenee valtuustolle. Teollisuus- ja liiketontteja ja muutaman vanhan kadun kevyen liikenteen väylien tarkentamista.
5 Talousarvion toteuma 30.9.2017 tilanteen mukaisena 

Kuluvan vuoden toteutumassa ei merkittäviä ihmeellisyyksiä. Kokonaisuus jäämässä hieman plussalle, erikoissairaanhoito vetämässä perusturvaa miinukselle.
7 Palvelusopimus lentoliikenteen kehittämisestä Pirkanmaalla 

Tampereen kehittämisyhtiö vetää yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa hanketta Pirkkalan lentoaseman kehittämiseksi. Tavoite päästä entistä merkittävämmäksi lentoasemaksi Länsi- ja Keski-Suomessa.

Kova tavoite, mutta Tampereella, jos jollain kaupungilla, voi olla mahdollisuus nousta muun Suomen pääkaupungiksi. Siis toiseksi vaihtoehdoksi Helsingille, maan toiseksi metropoliksi, jos tuollaista sanaa voi Suomen mittakaavassa käyttää. Silloin tulisi olla lentoja ulkomailta myös Pirkkalaan vaihtoehtona Helsingille.

Lentoaseman suoran toiminnan lisäksi hankkeessa pyritään kehittäämään liikennettä lentoasemalle läntisestä ja keskisestä Suomesta. Virtain osallistumisosuus on n. 5400 e/vuosi. Päätettiin olla mukana.
9 Lausuntopyyntö reittiliikenneluvan nro REITTI-620306
muutoshakemuksesta

Linja-autoreittejä ollaan muuttamassa ja lakkauttamassa. Päätimme vastustaa lakkautuksia Virrat-Ähtäri-välillä ja esittää neuvottelua ELY-keskuksen kanssa joukkoliikenteen kehittämisestä.
12 Yhtenäiskoulukampuksen rakennustoimikunnan kokoonpanon
tarkistaminen

Rakennustoimikunta on jo nykyisellään mammuttimainen ryhmä, mutta päätimme lisätä työntekijöiden edustajia ja yhden poliittisen edustajan. Kouluhankkeen toteutusmuoto pitäisi saada valtuustoon 15.11. Silloin onkin todennäköisesti paljon puhuttavaa.

Kaupunginhallitus 9.10.2017

Lyhehkö kokous. Isoja asioita tulossa parilla seuraavalla kerralla (kouluhankkeen toteutusmuoto, budjetti, veroprosentit). Mielenkiintoisimpia kohtia:

Kaavakartta

2 Purulankulman asemakaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Kaavahanke Nallelan ja S-Marketin välisen liikenneympyrään reunaan etenee suunnitelmien mukaan. Liiketilalle kaavaa tulossa. Kaikki liiketoiminta Virroille on plussaa!

 

5 Uuden päivähoitoyksikön perustaminen Koivurinteen päiväkodin alaisuuteen

Hoitopaikoista on pulaa (ainakin kunnes yhtenäiskoulu valmistuu) ja akuutiksi ratkaisuksi sivistyslautakunta ehdottaa Nallelan päiväkodin avaamista uudelleen tai Vihriälä-kodin alakertaan rakennetun tilan remontointia päivähoitokäyttöön. Nallelaan sivistyslautakunnan päätös kyllä suhtautuu jonkin verran kriittisesti.

Päätettiin pitää 23.10. katselmus eri tilavaihtoehdoista sekä selvittämään muut mahdolliset vaihtoehdot ja remonttien hinta-arviot.

Hoitopaikka-asiaan ollaan kyllä puuttumassa hyvällä asenteella, olen tyytyväinen hallituksen ja sivistyslautakunnan asenteeseen. Voi olla, että keksitään jokin ihan muukin vaihtoehto. Eteenpäin katsominen ja hyvä asuinpaikka lapsille -imago ovat elinkeino-ohjelman ja kohta varmaan myös strategian hengessä mukana.

Virroilla monilla yrityksillä on aito työvoiman saatavuus -ongelma. Nousukaudella olisi tilauksia, joita ei pystytä ottamaan. Työvoiman saaminen pitäisi nostaa kärkihankkeeksi ja miettiä välittömästi kaikki mahdolliset toimenpiteet.

 

6 Taksilupakiintiö vuodelle 2018

Viimeistä kertaa ELY-keskus haluaa lausunnon taksilupien riittävyydestä. Piakkoin voimaan tuleva Laki liikenteen palveluista (julkisuudessa tunnettu nimellä Liikennekaari) tuleekin sitten mullistamaan taksiliikenteen. Asiasta voi maalailla piruja seinille tai sitten voi nähdä mahtavia uusia palveluja.

Laki liikenteen palveluista tulee olemaan yksi eniten digitalisaatiota eteenpäin vievä säädös tähän asti. Taksilupien määrän säätely lakkaa. Taksojen säätely lakkaa. Päivystysvelvoitteet lakkaavat. Aluejaot lakkaavat.

Saattaa tarkoittaa esim. sellaisia ilmiöitä, että yhä useampi ajaa taksia vain viikonloppuisin sivutyönään, jolloin kysyntä on suurinta. Kun Tampereella on suuri tapahtuma, Virtain taksit saattavat olla siellä. Kuljettajan ei myöskään ole pakko ottaa kyytiä Kurjenkylästä, jos haluaa mieluummin ajella taajama-alueella.

Päätettiin ehdottaa ELY:lle taksilupien nostoa kahdella (yksi).

Väestö vanhenee ja perusturva on tehnyt päätöksen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten tulorajojen nostamisesta. Päätös on varmaan järkevä, mutta koska liikenne vapautuu ihan kohta, päätös on myös käytännössä merkityksetön.

 

7 Talousarvion toteuma 31.8.2017 tilanteen mukaisena

Ylijäämää olisi tulossa 347000 euroa. Loppuvuodesta on tullut lisämäärärahan tarpeitakin, mutta yhteisöveron tuotto on ollut yllättävän hyvä. Merkittävä syy on jonkin, vielä tuntemattoman suomalaisen yrityksen yllättäen maksama valtava yhteisöveron lisäerä. Tätä veroerää on nyt Virroillekin sitten jaossa.

Erikoissairaanhoidon laskutus ei ole vielä selvillä, joten voi heilahtaa suuntaan tai toiseen paljonkin.

 

13 Oppilasesitykset Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille

Päätettiin ehdottaa minua ja Katja Kotalampea Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille.

 

14 Kaupunginhallituksen jäsenen valinta elinkeinotiimiin

Elinkeinotiimi valvoo elinkeino-ohjelman toteutumista. Siihen kuuluu 5 yrittäjien edustajaa, kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö ja kaupunginhallituksen edustaja. Valittiin kaupunginhallituksen edustajaksi Tuula Mäntysalmi.

Kaupunginhallitus 25.9.2017

Tärkeimpiä asioita hallituksesta:
3 Kaavoitusohjelma vuosille 2017-2021 

Kaavoitushankkeita on menossa useita, ja hyvä niin. Kaavoitusarkkitehti esitteli tilannetta. Useimmat hankkeet liittyvät teiden varsien alueiden elinkeinotoimintaan tai Marttisen saaren kehittämiseen. Kaikki, mitä on tehtävissä paikkakunnan kehittämiseen, on tehtävä. Yritystä ja ideoita virkamiehillä on.
6 Teknisen osaston hankemäärärahan muutokset 

Poliklinikan remontti oli mennyt yli budjetin. Kovin usein näin julkisessa rakentamisessa käy. Neuvolan ja työterveyshuollon remontti on seissyt ja se ei ole kuluttanut tämän vuoden rahojaan kokonaan, joten siirrettiin sieltä rahaa poliklinikan remontin nimiin. Pidin itse puheenvuoron neuvolan ja työterveyden remontin pikaiseksi eteenpäin laittamiseksi.
7 Tilapalvelun työohjelman muutokset sekä määrärahan
siirtoesitykset vuodelle 2017

Edellisen pykälän kaltaista rahan siirtelyä paikasta toiseen. Nyt kiirehditään Nallelan rivitalojen erilaisia remontteja ja Inkan vanhan tehtaan lämmitysjärjestelmän uusimista siirtämällä käyttämättömiä rahoja muualta.

Pidin puheenvuoron maalämmön selvittämisen puolesta Inkan tapauksessa. Jos Vanhan tehtaan ajatellaan olevan käytössä edes 20 vuotta tästä eteenpäin, mikään muu ratkaisu ei todennäköisesti ole kilpailukykyinen, ilmastovaikutuksista puhumattakaan. Asiaan perehtymättä väittäisin, että maalämpöjärjestelmä kannattaisi vaikka hankkia velaksi, sen tuomat säästöt melkein varmasti kuittaisivat korot ja lyhennykset 5-10 vuodessa. Näin tilanne on suurenpuoleisissa omakotitaloissa ja rivitaloissa. Matalat korot vain korostavat tilannetta.
8 Virtain kaupungin omistamien asuinkiinteistöjen
käyttökustannusten alentaminen

Tekninen lautakunta oli tuonut hallituksen listalle suunnitelman Martintie 2:n kerrostalon purkamisesta. Tarkemmin tutkittuna asia kyllä kuuluu lautakunnan toimivaltaan, joten merkitsimme vain tiedoksi.

Kaupungin vuokra-asunnoissa ja kaupungin omistaman Virtain Vuokratalot -yhtiön vuokra-asunnoissa on paljon tyhjiä asuntoja ja remontointiinkin pitäisi olla varaa. Tiivistäminen ja yhden kerrostalon kustannuksissa säästäminen on otettu tämän vuoksi toimenpiteeksi.

 

9 Lisämääräraha menokohdalle työllisyystyöt 

TE-keskus oli myöntänyt tälle vuodelle palkkatukipäätöksiä niin paljon, että on mennyt budjetti näiltä osin yli. Päätettiin myöntää tälle vuodelle lisämäärärahaa.

Tämä ylitys ei ole kauhean haitallinen asia, onhan saatu ihmisiä työllistettyä jollain tavalla. Yleinen työllisyyden paraneminen saattaa ensiksi vuodeksi jonkin verran vähentää palkkatuen tarvetta. Palkkatukea myös rajoitetaan ensi vuodeksi kaupungin toimesta.

 

12 Ruoveden kunnanhallituksen esitys Keiturin Soten osakkeiden
ostamisesta

Nimettiin neuvotteluryhmä asiaa hoitamaan. Koska kaupunki on neuvottelutilanteessa, asia ei ole julkisesti puitava.
13 Virtain kaupungin edustajan nimeäminen
Pori-Parkano-Virrat-Haapamäki raideliikennekäytävän
työryhmään

Reijo Koskela, varajäsenenä Johanna Lamminmäki, jatkaa ryhmässä, joka on jo loppuraporttinsa tehnyt. Olisi hienoa, jos junarata voisi joskus tulla käyttöön, mutta aika epätodennäköiseltä näyttää. Radan käyttöönotosta on tehty loppuraportti, joka on Pirkanmaan liiton sivuilla. Sieltä voi tutustua tarkemmin, paljonko tämän laskettaisiin maksavan.

Vastaus on, että niin paljon, että hanke on kannattava ainoastaan, jos tarkastelunäkökulmaksi otetaan koko Suomen rahtiliikenteen logistiikka ja vertaillaan vaihtoehtoisien ratkaisujen hintoja esim. Tampereen ratapihan ruuhkautumisen hoitamiseen. Kysymys on siis mitä suurimmin valtakunnanpoliittisesta ratkaisusta.

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/PPH-loppuraportti01022017-2.pdf

 

19 Keskuskeittiön vaihtoehtoinen sijoituspaikka

Tekninen johtaja ja kaupunginjohtaja esittelivät näkemyksiään keskuskeittiön paikasta, koska valtuusto edellytti uutta tarkastelua vanhan sairaalan paikan suhteen.

Päädyttiin terveyskeskuksen ja vanhainkodin väliin. Aimo Mäkinen teki esityksen vanhan sairaalan kohtaan rakentamisesta, mutta kukaan ei kannattanut sitä.

Kumpikaan paikka ei olisi ollut kaikin puolin hyvä ratkaisu, ja kumpaakin olisi ollut vaikea kehua. Asiat ovat yksinkertaisia lähinnä poliitikkojen fb-sivuilla, joissa jostain syystä ollaan aika paljon oikeassa 😀

Joka tapauksessa uusi keskuskeittiö tarvitaan. Vanhan sairaalan paikan suurin ongelma olisi ollut pitkä ja työläs ruoan kuljetus, joka olisi henkilökunnan arvion mukaan vaatinut ainakin osa-aikaisen työntekijän lisää. Vuosikustannukset olisivat siis kasvaneet.

Lisäksi tilanne on se, että kouluhankkeen eteenpäin vieminen vauhdilla vie nyt todella paljon resursseja kaupungin johdolta ja tekniseltä osastolta. Eläinlääkäreille ei ollut osoittaa heti tiloja. Keittiötoimittajat eivät olleet valmiita laskemaan hintaa uudelle paikalle rakennettaessa. Uusi kilpailutuskierros olisi saattanut tuottaa voittajana paikalla rakennettavan vaihtoehdon, joka olisi taas venyttänyt aikataulua, yli myös maakuntauudistuksen ruokahuollon suunnittelun aloittamisen. Kukaan ei voi myöskään kieltää, että hinta olisi voinut myös olla korkeampi uudessa kilpailutuksessa, koska noususuhdanne on päällä.

En olisi ollut kumpaankaan ratkaisuun täysin tyytyväinen, mutta ainakin nyt päästään keskittymään isoihin asioihin. Tehty ratkaisuhan ei estä vanhan sairaalan purkamista. Ehditäänpä nyt myös kunnolla miettiä, mitä siihen halutaan. Paikka on kuitenkin Rantatiellekin näkyvä, aikoinaan valittu paraatipaikka.

Kaupunginvaltuusto 4.9.2017

 

blueberry-1533364_960_720

Ainoa keskustelua herättänyt asia oli keskuskeittiöhanke, ja siitähän puhetta piisasi.

 

3 Vuoden 2017 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus

Merkittiin tiedoksi.
4 Keskuskeittiöhankkeen kokonaiskustannusarvio

Päätösehdotus oli, että annettaisiin tarvittava lisämääräraha. Keittiöhän oli suunniteltu vanhainkodin ja terveyskeskuksen väliin.

Pitkä keskustelu pysyi asiallisena ja kiihkottomana ja monia näkökohtia esitettiin. Oikein hienoa valtuustotoimintaa. Lopuksi päädyttiin antamaan lisämääräraha ja ohjeistamaan tekninen lautakunta selvittämään 21.9. mennessä, olisiko sittenkin parempi tehdä keittiö vanhan sairaalan kohdalle.

Kyse on pohjimmiltaan siitä, että vanhan sairaalan purkaminen on nyt mahdollista, koska valitukset on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vanhan sairaalan paikalle keittiötä on jo aikoja sitten mietitty, ennen valituksia. Paikka on myös väljempi, tasaisempi, vähemmän muuta liikennettä haittaava ja vähemmän muiden rakennusten toimintoja haittaava.

Suunniteltuun väliin rakentamisessa olisi etuna se, että oltaisiin lähempänä vanhainkotia, johon oli suunniteltu käytäväyhteys. Lisäksi päästäisiin nopeammin rakentamaan.

Kaupunginjohtaja esitti huolenaan, että maakunnan väliaikaishallinnon alkaessa suunnitella maakunnan tukipalveluita, eli missä ruoka tehdään, Virroilla olisi hyvä olla esittää olemassa oleva keskuskeittiö, jonka vuoksi toimeen olisi syytä päästä. Otin kantaa saman asian puolesta, koska maakuntauudistuksessa tapahtuu Suomen historian suurin työpaikkojen uusjako, jossa pitää joka osa-alueella olla hereillä.

Ruoanvalmistus täällä paikallisesti on myös paras tapa pitää paikalliset tuottajat kilpailukykyisinä maakunnan tuottajina. Riski keittiöverkon ulkopuolelle jäämisestä on kyllä hypoteettinen ja voi olla, ettei toteudu, monesta syystä. Voi olla, että keittiö saadaan kuitenkin valmiiksi riittävän ajoissa. Tai sitten maakunta saattaa huomioida myös keskeneräisen hankkeen. Mutta riskin realisoituessa tappio olisi iso.

Rakentamisen kannalta vanhan sairaalan paikka on kyllä ylivoimaisesti parempi, joten uskon, että tekninen lautakunta siihen päätyy. Toivoa sopii, että tästä ei seuraa paljoa viivytyksiä.

 

5 Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan
varajäsenen nimeäminen

Nimettiin varajäseneksi Reijo Koskela.

 

6 Valtuustoaloite valtuuston kyselytunnista ennen valtuuston
kokousta

Merkittiin tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi.

 

7 Valtuustoaloite Keiturin Sote Oy:n toiminnan ja päätöksenteon
läpinäkyvyyden lisäämisestä

Merkittiin tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi.

Kaupunginhallitus 28.8.2017

milky-way-984050_960_720

Iltamyöhään kesti kokous taas.

Halusin odottaa kirjoituksen kanssa siihen asti, että kaupunki ja Keiturin Sote saivat itse tiedottaa suurimman uutisen.

Keiturin Soten yhtiökokous

Keiturin Sote piti ylimääräisen yhtiökokouksen kaupunginhallituksen kokouksen aluksi. Yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että hallitukseen tulee yksi paikka lisää. Asia oli sovittu jo aiemmin, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan muutos tarvitsi kaksi yhtiökokousta, joten se tuli voimaan vasta nyt.

Olen kirjoittanut aiemmin siitä, että halusin jo keväällä hallitukseen ammattilaisosaamista. Nyt yhtiön osaamisen tasossa kääntyy uusi lehti, varsinainen pommi julkistettiin lehdessäkin tänään. Uudelle paikalle on tulossa vuorineuvos Kari Neilimo, SOK:n entinen pääjohtaja. Todella kovan luokan yritysosaamista tulossa.

Ennen Keiturin Sotea Neilimo on hallitustyössä ollut puheenjohtajana mm. Yleisradiossa ja Tampereen Yliopistossa. Neilimo on myös toiminut soteuudistuksen ympärillä valtakunnallisena asiantuntijana.

Esimerkkinä voi mainita myös, että kun Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistymishanke jumittui, kutsuttiin hänet tammikuussa 2017 hoitamaan hankkeen jatkoa, ja nyt hanke onkin jo hyvin lähellä toteutumista.

Keiturin Soten tulevaisuudelle nimitys on vähintäänkin hyvä uutinen. Ensimmäisenä tavoitteenani yhtiön suhteen oli hallituksen ammattimaistaminen ja siinä on otettu iso askel.

Pienen yhtiön tulevaisuudenkuva ei minusta aiemmin näyttänyt toiveikkaalta, varsinkaan ennen kesäkuuta esillä olleen valinnanvapausmallin tilanteessa.

Neilimo on Suomen parhaita palveluketjuista puhuttaessa. Keiturin Sotella voi oikeasti olla tulevaisuus. Osaamisesta kaikki lähtee.

2 Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon
pääsyn toteutumisesta Virtain ja Ruoveden
yhteistoiminta-alueella

Tietojärjestelmäongelmien vuoksi tiedot hoitoonpääsystä eivät ole siirtyneet THL:lle.

AVI seuraa vain muutamaa tekijää, ns. hoitotakuun toteutumista. Nämä ovat Virroilla toteutuneet ihan kunnialla. Hammashoidon ajat voisivat olla huomattavasti lyhyemmät, mutta valtakunnallinen hoitotakuu on kiireettömän hoidon aikarajoiltaan heppoinen.

Annettiin esityksen mukainen lausunto.

3 Keskuskeittiöhankkeen kokonaiskustannusarvio

Keskuskeittiöhanke etenee, kustannuksia on tullut lisää. Keittiöhanketta on veivattu moneen suuntaan jo vuosia. Keväällä työryhmä mietti, vaikuttaako yhtenäiskouluhanke niin paljon, että pitäisi vieläkin aloittaa alusta. Tähän ei päädytty.

Nyt valtuusto saa hankkeen eteensä, jotta rakentaminen voitaisiin vihdoin aloittaa. Keittiö on tarkoitus rakentaa terveyskeskuksen ja vanhainkodin väliin.

4 Vuoden 2017 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus

Kuultiin esitys taloustilanteesta vuoden puolessavälissä. Hyvin tarkkaan budjetin mukaan ollaan menossa kokonaisuutena. Sote-palveluissa on eräitä alueita, jotka ovat ylittymässä, varsinkin Ruovedellä. Onneksi verotulot ovat kehittyneet lupaavasti ja kokonaisuus on linjassa.

5 Elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021

Elinkeino-ohjelma ei merkittävästi muuttunut kesäkuusta. Seuraavassa pykälässä palkataan työntekijä edistämään ohjelman toteuttamista.

Kärkihankkeina ovat liikennevirtojen hyödyntäminen ja kaupungin asukasmarkkinointi. Elinkeino-ohjelma on hyvä, vaikka kaikista osista ei koskaan voi sataprosenttisesti tykätäkään.

6 Täyttölupa elinkeinotoimen projektityöntekijän määräaikaiselle
toimelle

Päätettiin palkata määräaikainen projektityöntekijä elinkeino-ohjelman mukaiseen toimintaan paikkakunnan markkinoinniksi.

7 Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö
palvelutasopäätöksen arvioinnista ja voimassaolon
jatkamisesta

Pelastustoimi on siirtymässä maakunnalle. Suositus oli, että ennen maakuntauudistusta ei muutettaisi palvelutasopäätöksiä. Päätettiin esityksen mukaan.

8 Oikan ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Päätettiin nähtäville asettaminen esityksen mukaan. Kaavan varsinainen valmistelu ja lausunnot ovat jo olleet aikoja sitten.

9 Liikuntahallin vahtimestarin ja liikuntapaikkahoitajan toimen
täyttölupa

Esittelijä veti esityksen pöydältä.

10 Täyttölupa / palveluneuvojan määräaikainen toimi

Päätettiin esityksen mukaan.

11 Valtuustoaloite Keiturin Sote Oy:n toiminnan ja päätöksenteon
läpinäkyvyyden lisäämisestä

Joulukuussa tehty valtuustoaloite Keiturin Soten toiminnan avaamiseksi. Päätettiin keskustelujen jälkeen, että toiminnan läpinäkyvyydeksi muistutetaan tytäryhtiöitä konserniohjeesta. Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat nykyisin nähtävissä kirjaamossa ja toimitusjohtaja on yhteydessä poliitikkoihin monin tavoin.

12 Valtuustoaloite valtuustosalin uusista kalusteista

Valtuustosali on ollut ylioppilaskirjoitusten käytössä syksyisin ja keväisin, koska yläkoulun liikuntasali ei ole käytössä.

Kirjoittajien määrä on ollut suurempi kuin valtuustosalin kalusteiden määrä, joten saliin on tuotu tavallisempia pöytiä.

Oli tehty valtuustoaloite uusien kalusteiden hankkimisesta.

Palautettiin jatkovalmisteluun eli mietitään lisää. Asiassa on paljon liikkuvia osia. Muutaman vuoden kuluttua kirjoitustilan olisi järkevää löytyä yhtenäiskoulusta. Sitä ennen täytyy käyttää jotain väliaikaista ratkaisua.

Lisäksi on suunnitteilla korkeakoulujen sisäänottouudistus, jossa pääsykokeista luovuttaisiin lukuunottamatta soveltuvuutta testaavilta aloilta (teatterikorkea jne). Useimmat opiskelijat valittaisiin tulevaisuudessa yo-todistuksen arvosanoilla. Yo-kirjoitusten panosten nousulle vastatoimeksi arvosanojen korotuskertoja on aikomus lisätä.

Tällaisessa järjestelmässä kirjoittajien määrä voi merkittävästi kasvaa ennakoidusta maksimissaan 40 kirjoittajasta. Tämän vuoksi saliratkaisu seuraaviksi vuosiksi on minustakin syytä laittaa uuteen mietintään.

13 Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

Esityksen mukaan.

14 Ilmoitusasiat

Esityksen mukaan.

15 § Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Jähdyspohjan reitin kalateiden rakentamisesta ja kalataloudellisesta kunnostuslupahakemuksesta

Päätettiin esityksen mukaan.

16 § Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa

Päätettiin esityksen mukaan.