Kaupunginhallitus 19.6.2017

Oli hieno hallituksen kokous. Ajatuksia lensi ja henki oli hyvä. Kommentoin mielenkiintoisimpia pykäliä.

boardroom

2 Elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021

Elinkeino-ohjelma lähti jatkokäsittelyyn puolentoista tunnin keskustelun jälkeen. Virkamiesten valmistelemassa ohjelmassa on hyviä tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Valmistelu on kesken, joten paperista vain sen verran kuin pöytäkirjassa on.

Elinkeino-ohjelmassa on kaksi kärkihanketta:

  1. Hyödynnetään pääteiden mahdollisuudet
  2. Uudistetaan Virtain imago

Sanojen takana on paljon toimenpiteitä, ja tavoite ei sen vähempää kuin pysäyttää väkiluvun lasku. Kova tavoite, mutta näin tosissaan todellakin yritetään.

Lisäksi on kolme painopistealuetta:

1) Tehdään kaupungin hankintapäätökset tunnistaen paikallisten yritysten vahvuudet ja tarpeet
2) Edistetään tiiviin ja elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittymistä
3) Edistetään BioVirrat-toimintatapaa.

Yhtä näistä pitää kommentoida. BioVirrat-toimintatapa kaipaisi minusta kyllä melkoista ryhtiliikettä ja terävöittämistä, kenties tarpeellisuuden miettimistä. Mitä sillä oikein tarkoitetaan ja mitä ei tarkoiteta, ja mitä sillä tavoitellaan?

Ensimmäiseksi en pidä ”toimintatapa” -ajatuksesta lainkaan. Ulospäin ennen valtuustouraani näytti lehdissä pitkälti siltä, että aina voi tehdä jotain ja lyödä perään BioVirrat-leiman, koska todella moni asia nykyään liittyy biotalouteen tai fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

Minusta pitäisi miettiä isoa listaa eri asioita, joita voisi tehdä. Sitten valita ne, joilla näyttäisi olevan paras mahdollisuus saada rahoja takaisin. Ja katsoa, riittääkö ennalta määritelty budjetti mihin. En tiedä, onko näin tehty, mutta ei siltä ole yleensä ulospäin näyttänyt.

Toiseksi, moni Virtain sivujen BioVirrat-osion asioista menee jo painopistealueen 1 (paikallisilta hankintoja) alle, eli paljon on päällekkäisyyttä.

Mitä fossiilisista polttoaineista luopumiseen tulee: Kunnilla on paljon kehittyneempi ja uskottavampi Hiilineutraali kunta -brändi, jolle on oma foorumi ja josta saa ideoita tutkitusti vaikuttaviin ratkaisuihin energia- ja ilmastoasioissa.

Linkki: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Kunta

Minusta kotikutoinen BioVirrat voitaisiin vaihtaa Hiilineutraalin kunnan aseman tavoitteluun tai sitten vähintään yhdistää nämä.

Kuntarahoituskin näyttää olevan valmis antamaan halvemmalla lainaa kestäville investoinneille. Täytyy ottaa esille koulun suunnittelusta päätettäessä. Energiansäästö ja puumateriaalit ovat ainakin olleet myöntöperusteina.

Ilmastonmuutoksesta, sen ehkäisystä ja siihen sopeutumisesta muutama sana. 1) Se on tärkein asia maailmassa seuraavan 30 vuoden aikana 2) Se on yksi varmimmin kasvavista liiketoiminnan aloista. Tämän vuoksi Hiilineutraali kunta olisi loistava foorumi edistyä kuntana. Väitän myös, että hiilineutraaleihin kuntiin syntyy keskimäärin muita kuntia nopeammin tulevaisuudessa kasvavaa bisnestä.

3 Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje

Vähäisellä keskustelulla laadintaohje eteenpäin.

4 Lausunto Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta
2017-2021

Päätettiin lähettää lausunto parilla lisäyksellä. Siekkisentielle ehdotamme kevyen liikenteen väylää koko mitalle. Lisäksi ehdotamme kevyen liikenteen kokonaissuunnitelman tekemistä koko Virtain alueesta.

Lisättiin myös joitakin tieosuuksia korjattavien kohtien listalle. (Kurjenkylä-P-joki, Kotala-Killi, Härkönen-Vaskivesi)

7 Kaupunginhallituksen valmistelutyöryhmän nimeäminen
toimikaudeksi 2017-2019

Perustimme valmisteluryhmän, jossa hallituksen vaikeimpia asioita etukäteen pohditaan kaupunginjohtajan ja muiden virkamiesten kanssa. Pj. Reijo Koskela, jäseninä minä, Armi Hänninen, Tytti Majanen ja Katja Kotalampi.

Valmisteluryhmän ei ole tarkoitus olla mikään etuoikeutettujen pieni piiri, vaan kaikilla hallituksen pöydän ympärillä olevilla on oikeus tulla sen kokouksiin, mutta nimetyillä on vakiovastuu olla paikalla.

22-23 Täyttöluvat

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen lista 19.6.2017

Ei kovin montaa asiaa, joista tarvitsee hirveän poliittisesti päättää. Pääasiana elinkeino-ohjelman ensimmäinen käsittely ja ihmisten nimeämisiä joihinkin edustajatehtäviin. Lista täällä.

2 Elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021

Päätösehdotuksena ”hallitus käy yleiskeskustelun elinkeino-ohjelmasta ja palauttaa asian jatkovalmisteluun”.

Järkevän ja hyvän näköinen elinkeino-ohjelmapaperi Virtain kehittämiseksi on annettu virkamiehiltä luettavaksi. Juuri samoja asioita nostetaan esille, joista ennen vaaleja monet kirjoittivat. Vasta valmistelussa oleva ohjelmapaperi ei ole netissä julkisena liitteenä, joten ei siitä sen enempää.

Elinkeinoelämän menestys on kaiken lähtökohta. Vanhojen virheiden ja tekemättä jättämisten märehtiminen ei auta, nyt täytyy yrittää.

Muutamia ajatuksia ohjelman parantamiseen heti tuli mieleen. Varsinkin toteutumisen seurantaan täytyy kehittää jokin tehokas tapa. Näitä asioita on saatava tapahtumaan nopeasti. Palaan siihen, mitä lopulta sanoin, kokouspostauksessa tai kun ohjelma tulee valmiiksi.

3 Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje

Talousarviolle ei kuulu oleellisesti uutta, lautakunnille annetaan ohjeistukset. Käsketään päästä raamiin tai esittää hyvät selitykset. Vuosille 2019-2020 pitäisi lautakuntien lisäksi keksiä lisäsäästöjä 1%/vuosi, koska valtionosuudet näyttävät vähenevän tuolloinkin.

4 Lausunto Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017-2021

ELY-keskus pyytää lausuntoa Pirkanmaan tienpidon suunnitelmasta. Tekninen lautakunta on listannut vaurioituneita kohtia ja kaupunginjohtaja lisännyt vielä yleisiä kommentteja päätösehdotukseen.

Valtion korjausvelkapaketista on tullut rahaa teiden kunnostukseen, mutta kovin pitkälle ei tällaisella kertaruiskauksella päästä. Korjausvelkaan nähden hallituksen paketti on kovin, kovin pieni osa.

Näyttääpä Pirkanmaan liitto suunnitelman lopussa lausuneen siihen suuntaan, että rahoja pitäisi käyttää enemmän liikennesuoritteen mukaan. Ei hyvä Virroille.

Jos kiinnostaa katsoa, mitä teitä ollaan Virtain toimesta nimeämässä eniten vaurioituneiksi, täällä asia:

http://julkaisu.virrat.fi/dynastia/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20172035-4

5-24 

Kaupunginhallituksen/kaupungin edustajien nimeämisiä eri paikkoihin, jokunen täyttölupa ja aika selkeitä ja lyhyitä muita juttuja.

Bonuksena pesäpalloa

baseball-74003_960_720

Sunnuntaina klo 18 valtuusto vastaan nuorisovaltuusto Tapiolan kentällä. (Nuorisovaltuuston haasteesta.) Realistisella, hyvällä itseluottamuksella odotan selkäsaunaa.

Kaupunginvaltuusto 12.6.2017

Pöytäkirja täällä.

Lyhyt kokous. Tytti Majanen kirjoitti kokouksesta jo täällä.

§3-23 Luottamushenkilövalinnat

Hyväksyttiin neuvottelujen mukaisesti muutoksitta. Lista varmaan tulossa kaupungin sivuille piakkoin.

§24 Valtuustoryhmien muodostaminen

Jokainen vaalien ryhmittymä perusti oman valtuustoryhmän. Jokaiseen valtuustoryhmään liittyivät ko. ryhmittymän kaikki valtuutetut.

§25-27 Kokousajat, kunnalliset ilmoituskanavat, perusturvan lisämääräraha ohjelmistolisensseihin

Nuijittiin muutoksitta esityksen mukaan. Pieniä, selkeitä, hyvin valmisteltuja asioita. Mutta asioita, jotka on valtuuston päätettävä. Hallitus, viranhaltijat tai lautakunnat eivät voi päättää.

§28 Vuoden 2018 talousarvion raami

Valtuutetuille oli jaettu kokouskutsun aineistona ainoastaan osastoittaiset budjettiluvut, ei siis mistä nämä koostuvat. Toisaalta ymmärrän tämän infon suppeuden. Suunnittelu on vasta alussa ja monia asioita ei voi vielä tietää. Summia joudutaan valtuustossa vieläkin muuttamaan, ehkä useammankin kerran. Virkamiehet tarvitsivat valtuustolta oikeudet aloittaa tarkemman suunnittelun.

Olisi kuitenkin ikävää, jos sitten joku jatkossa vetoaisi argumenttiin, että kesäkuussahan tällaiset summat sovittiin, kun käytännössä päätetään lähes sokkona menopuolen osalta.

Tulopuolen (verot ja valtionosuudet pääasiassa) ennusteet pohjautuvat tietoihin lainsäädännöstä ja talousennusteisiin, niihin voitaneen luottaa niin hyvin kuin talousennusteisiin nyt missään voi luottaa. Ja ällistyttävän tarkasti virkamiehet tämän osaavat tehdäkin.

Pentti Tikkanen (kok) oli uutena teknisen lautakunnan puheenjohtajana läpikäynyt kaupungintalolla teknisen osaston budjetin tarkemmat luvut. Hän huomautti, että raamissa ei ole huomioitu teknisen johtajan palkkakuluja, koska raami on tehty vertaamalla vuoteen 2016, jolloin teknistä johtajaa ei ollut palkattu. Risto Saarinen (sd) nosti esille myös tarpeen korjausvelan hoitamiseen.

Tikkanen teki esityksen, että raami hyväksyttäisiin muutoksella, jossa teknisen lautakunnan raamia kasvatettaisiin 100000 eurolla em. syiden vuoksi.

Risto Saarinen ja Pauli Kotalampi (vas) kannattivat ehdotusta. Koska oli tehty kannatettu vastaesitys kaupunginhallituksen esitykselle, äänestettiin. Tikkasen esitys voitti 18-9.

Äänestin itsekin Tikkasen esityksen puolesta. Valmistelun vaiheen vuoksi äänestyksellä ei välttämättä ole paljoa merkitystä budjetin lopputuloksen kannalta, joten harkitsin myös kaupunginhallituksen esityksen kannattamista.

Joka tapauksessa äänestys oli symbolisesti mukava avaus kauteen. Valtuusto oli hereillä. Ja korjausvelassa, kuten toivottavasti muissakin asioissa jatkossa, on heti tekemisen meininki.

Uusi kaupunginhallitus varmasti huomasi opetuksen. Uudelle valtuustolle kannattaa tuoda vain hyvin valmisteltuja asioita, joista on saavutettu yksimielinen tai hyvin laajan kannatuksen esitys.

§29 Valtuutettujen virrat.fi-sähköpostit

Hyväksyttiin muutoksitta.

Uudet valtuustoaloitteet

Tehtiin kolme uutta valtuustoaloitetta. Valtuustoaloitteethan ovat valtuutettujen ehdotuksia, joiden järkevyyttä lähdetään sitten selvittämään. Usein aloitteiden etenemisprosessi on ollut mielestäni demokratian kannalta hidas.

Kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä tehtiin aloite Virinän tilan ja kirjaston tilojen käytön selvittämisestä. Sanotaan nyt heti, että tarkoitus ei ole haitata taidenäyttelyitä tai muuta kulttuuritoimintaa, ennen kuin tällainen väite lähtee liikkeelle.

Nyt vain selvitetään vain, olisiko järkeä tuoda näyttelyitä enemmän kirjastolle, jossa ihmisiä käy enemmän. Virinää voisi sitten käyttää yhdistysten kokoustilana, koska tällaisista ilmaisista tai edullisista tiloista on ilmeisesti puutetta. Jos tästä on enemmän haittaa kuin hyötyä, näin ei tietenkään tehdä.

Toisena tehtiin aloite hallintosäännön muuttamisesta teknisen toimen osalta. Tämä on iso ja monitahoinen asia, katsotaan mitä valmistelu tuottaa.

Kolmantena tehtiin aloite rakennusjärjestyksen päivittäminen puolesta. Ennen kuin perehdyn asiaan, en tästäkään sano mitään. Siihen asti poseeraamme portailla 😀
valtuustoryhmä

Kaupunginvaltuuston lista 12.6.2017

Uuden valtuuston kausi on alkanut ja ensimmäinen kokous on maanantaina 12.6.2017 klo 18.00 valtuustosalissa.

Haluan, että äänestäjät saavat tietää päätöksenteosta koko valtuustokauden ajan. Monet asiat ovat mielenkiintoisia, ja päätöksenteon perusteista on mielenkiintoista tietää.

Tämän vuoksi otan heti kauden alusta käyttöön Osmo Soininvaaran Helsingin kunnallispolitiikassa käyttämän blogaustavan. Ennen toimielimen kokousta blogaan esityslistasta. Esimerkki pääkaupungistamme:

http://www.soininvaara.fi/2017/05/08/kaupunkisuunnittelulautakunnan-lista-9-5-2017/

Tulen toimimaan näin kahdesta syystä. Pelaan avoimin kortein, voin selittää, miksi olen sitä mieltä kuin olen.

Toiseksi, toivottavasti näin voin saada ideoita kuntalaisilta etukäteen. Kommentit ovat nyt asetuksella, jolla minun täytyy ne hyväksyä. Mutta hyväksyn ne kyllä. Ja yritän saada listaesittelyt eetteriin aiemmin kuin edellisenä päivänä.

Kokouksen jälkeen blogaan siitä, miten kokous meni. Suljetuista kokouksista vähintään sen, mitä pöytäkirjaan merkitään, ja mitä itse olin asioista mieltä. Esimerkki esikuvaltani:

http://www.soininvaara.fi/2017/05/10/kaupunkisuunnittelulautakunta-9-5-2017/

Ode ei aina blogaa valtuuston kokouksista, ilmeisesti koska ne ovat julkisia. Mutta minä aloitan tästä ensimmäisestä valtuuston kokouksesta.

Päätöksenteon avoimuus ja kuntalaisten osallistaminen on yksi Virtain Kokoomuksen tämän kauden tavoitteista. Tämä on yksi toimenpide. Henkilökohtainen tavoitteeni on, että olisimme Suomen paras valtuustoryhmä tässä suhteessa. Taso ei ole niin kova, etteikö tuo olisi mahdollista 🙂 Jos haluat Kuun, tavoittele Aurinkoa.

Oman blogini lisäksi merkittäväksi tiedotuskanavaksi noussee Virtain Kokoomuksen fb-sivu.

kuva fb-sivulta

Kaupunginvaltuuston esityslista 12.6.2017

Oheisen linkin takana:

http://julkaisu.virrat.fi/dynastia/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172033

Ensimmäisessä valtuustossa on esillä lähinnä rutiininomaisia järjestäytymisasioita.

§3-§23 Luottamushenkilövalinnat

Paikkojen jako on sovittu puolueiden välisissä neuvotteluissa vaalien jälkeen. Jokunen paikka on sovittu puolueiden piiritason neuvotteluissa, kuten §23 Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan paikka, joka tuli Kokoomukselle.

§24-25 Valtuustoryhmät ja valtuuston kokousajat

Rutiiniasioita tulevaa kautta varten.

§26 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen

Uudessa kuntalaissa on säädetty, että kaupungin ilmoitustaulun pitää olla myös netissä.

Joitain asioita, joita ei ole ennen kaupungin nettisivuilla julkaistu, tulee nyt sitten sinne jatkossa. Kaupungin fyysinen ilmoitustaulu on ollut hassu jäänne historiasta.

Erikoisinta on, että vuonna 1925 säädetty edelleen voimassa oleva laki edellyttää tästä eteenpäinkin joidenkin valtiolta tulevien ilmoitusten julkaisemista nimenomaan fyysisellä ilmoitustaululla. Joten kokonaan siitä ei päästä vieläkään.

§27 Lisämäärärahaesitys perusturvaan

Virtain ja Ruoveden perusturvassa, enimmäkseen Ruovedellä, on näemmä ollut maksamattomia potilastietojärjestelmälisenssejä. Ilmeisesti selvittiin vain hankkimalla puuttuvat ja sanktioita ei tullut.

Hankitut lisenssit raahaavat usein todellisuuden perässä, kun koneita tuodaan uusiin paikkoin.

§28 Talousarvion raami v.2018

Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu on tavallisesta vuodesta hieman myöhässä vaalien vuoksi. Raamia eli osastoittaista rajaa antavaa kehystä on valmisteltu virkamiesvoimin ja käsitelty vanhassa hallituksessa maanantaina.

Budjetin tekeminen tulee olemaan yksi paljon työllistävä asia loppuvuonna. Koulurakennuksen suunnittelun lisäksi on tulossa paljon muutakin jo nyt tiedossa olevaa merkittävää. Näistä tarkemmin jatkossa vielä monta kertaa.

§29 Valtuustoaloite Virrat.fi-sähköpostista valtuutetuille

Tytti Majanen on tehnyt aloitteen valtuutettujen virrat.fi-sähköpostiosoitteiden saamisesta, hyvä aloite. Kuntalaisten ja virkamiesten on parempi pystyä viestimään mahdollisimman hyvin päättäjille.

Näyttääpä vanha hallitus vielä lisänneen määräyksen ”Jokaisen valtuutetun on jatkossa käytettävä virrat.fi-sähköpostiosoitetta…” Ihan oikein 🙂

Näillä lähdetään maanantaina! Seuraavissa kokouksissa todennäköisesti mielenkiintoisempia kysymyksiä!

Beograd_parliament_old_yugo_room_0909200810038_ck624

Kuvituskuva ei Virroilta 😀

Paikkaneuvottelut, Keiturin Soten hallitus ja maakuntauudistusta

Luottamuspaikkaneuvottelut puolueiden välillä ovat olleet valmiit jo hetken. Virallinen tiedote on julkaistu ja se kuvaa tapahtumia ihan hyvin. Puolueet sisällään jakavat paikkojaan tämän jälkeen. Paikat vahvistetaan uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 12.6.

Virroilla puolueiden neuvotteluissa perinteenä on, että kaikki paikat on pisteytetty ja äänimäärän mukaisesti puolueilla on pisteitä, joilla voi hankkia paikkoja. Sitten pisteiden käytöstä neuvotellaan. Jokaisessa kunnassa on oma kulttuurinsa siitä, miten paikoista sovitaan. Pisteytyksellä päästään varsin helposti reilulta tuntuvaan ratkaisuun.

Jos kaupunginhallitus saadaan toimimaan yhtä hyvin kuin neuvottelut menivät, ja kehitämme hyvät työtavat, mahdollisuudet ovat todella hyvään yhteistyöhön ja toimikauteen.

Toivottavasti olemme tekemättä suuria virheitä, pystymme pitämään Virtain puolta ja kehittämään uutta. Todellinen työ ja kehitys tehdään yrityksissä ja työpaikoilla. Poliitikkoina voimme mahdollistaa ihmisten ja yritysten ideoita ja olla estämättä kehitystä.

Kokoomuksen luottamuspaikkajako on jo sivuillamme:

http://www.virtainkokoomus.com/luottamustoimet.htm

Keiturin Soten hallinnosta

Paitsi lautakuntien, hallituksen ja puheenjohtajien valinnasta, neuvoteltiin myös kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten ja hallintoneuvostojen paikkajaosta.

Keiturin Soten hallituksen järjestämisestä pidin pitkän puheenvuoron ja monta lyhyttä perään. Mehän emme neuvottelijoina olleet mikään toimielin, joka voi hallintoa muuttaa, mutta hyvää keskustelua asioista käytiin. Otetaan asia esille hallituksessa aikanaan ja katsotaan, mihin päädytään.

Mielipiteeni on, että hallituksen jäsenten pitäisi olla yhtiön alan niin hyvin osaavia, että heistä olisi toimitusjohtajalle apua.

Osakeyhtiölakihan sanoo muun muassa seuraavaa:

Osakeyhtiölaki 6 luku 17§:

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut…

Minusta tästä tulee johtopäätös: Toimitusjohtaja ei lain mukaan ole strateginen johtaja. Jonkun pitäisi osata olla. Kuka oikeasti osaa? En usko, että kukaan virtolainen.

Ammattilaishallitus

Tarvitsisimme ammattilaishallituksen, ainakin jos yhtiön ajatellaan jatkavan jotenkin nykyisellään 1.1.2019 jälkeen.

Mielestäni kaikkien hallituksen jäsenten pitäisi olla niin kokeneita alan ihmisiä, että voisivat toimia toimitusjohtajana. Pari selkeää asiantuntijaahan siellä on, mutta poliittisilla mandaateilla on muitakin.

Onhan tässä myös helposti kuviteltavia vasta-argumentteja. Suurimpana varmaan se, että jos ajatellaan, että yritys vain luotsataan maakunnan hoiviin ja sillä hyvä.

Hallituksen kokoonpanoon emme sitten pysty vaikuttamaan, jos yhtiö edes jatkaa. Pidempään aikaväliin ei siksi kannattaisi satsata, joten miksipä ruveta vaihtamaan ihmisiä. Maakunta hoitaa palvelujen pitkäaikaisen kehittämisen.

Otetaan hallitusasia esille, kun kausi alkaa, kuitenkin.

Maakunta- ja soteuudistus Pirkanmaalla

Pirkanmaalla maakuntauudistuksen valmistelu etenee kuin juna. Vaikka välillä mediassa spekuloidaan, voisiko koko uudistus taas kariutua, niin en usko enää.

Mikään oppositiopuolue ei enää ehdota maakuntauudistuksen peruuttamista. Valinnanvapauden toteuttamisenkin suhteen tulee lähinnä parannusehdotuksia:

https://www.vihreat.fi/artikkeli/2017/03/olli-poika-parviainen-sote-maakuntauudistuksesta-korjataan-valinnanvapausmalli-annetaan-maakunnille-aidosti-paatosvaltaa

Meitä kovasti kiinnostavat Pirkanmaan palveluverkkoasiat eivät vielä ole konkretian tasolla, mutta yleispiirteisiä linjauksia on.

Ja niiden käytännön merkitystä voi tulkita kovin monella tavalla. Asiasta riippuen voidaan olla toiveikkaita tai sitten jotain muuta. Nostettakoon tässä yksi dia (lähde: pöytäkirjatiedosto täällä):

maakunnan kaavarakenne

Eli seutukeskuksia ovat Tampere, Vammala, Valkeakoski, Mänttä ja Parkano??? 🙂

No, tämä ei varmastikaan ole koko totuus, lopullinen totuus ja tilanne riippuu palvelusta. Uskon, että loppujen lopuksi terveydenhuollon taso kokonaisuutena tulee nousemaan, mutta muutos kestänee pitkään.

Toinen mielenkiintoinen poiminta valtion powerpointeista (lähde). Koko maahan on kehitteillä valtavasti nettipalveluja neuvontaan ja itsediagnostiikkaan. Puhutaan virtuaalisairaalasta. Hoidosta puhutaan tällaisilla 6 askeleena:

oda

Eli optimaalinen oletus on, että ensin ihminen hakee itse tietoa. Toisella portaalla voi kirjautua johonkin palveluun, jossa esimerkiksi tehdään jokin kysymyspatteri, jolla suljetaan pois joitakin diagnooseja ja annetaan ohjeita (ei hätää / varaa aika lääkäriin / soita heti 112 jne).

Vasta kolmas vaihe hoitoa on etäkontakti ihmiseen ja neljäs vaihe on vastaanotolla käynti.

Ei sillä, että pitäisin tällaista välttämättä huonona. Mutta tämä kertoo, minkä tason ajattelu- ja toimintatapojen muutosta soteuudistus tavoittelee. Ja tämän vuoksi asian pitäisi kiinnostaa ihmisiä, vaikka vuosien saatossa uutisointiin tulee taisteluväsymys.

Maakunta- ja sote-uudistuksen Pirkanmaan valmistelua voi seurata sivuilta pirkanmaa2019.fi.

Valmistelua tekevien työryhmien ja toimielinten päätöksiä voi seurata täältä:

http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Valtakunnallisia uutisia löytyy ministeriön sivuilta:

http://alueuudistus.fi/tiedotteet-ja-uutiset

Palaan asiaan aina, kun jotain uutta selviää!

Vaalien jälkeen on elämää..

Kiitokset luottamuksesta!

Vaalien tulos oli jopa historiallinen – ensimmäistä kertaa Virtain historiassa Kokoomus on toiseksi suurin puolue.

puolueiden kannatus

Olen iloinen siitäkin, että olemme päättäjien uusiutumisen ja sukupolvenvaihdoksen keulassa. Saimme läpi kolme aidosti ensikertalaista, alle nelikymppistä valtuutettua.

kokoomuksen tulos

Väistyvä valtuutettu toisesta puolueesta kävi ennen vaaleja tuvallamme. Hän sanoi, että ruuhkavuosia elävien vanhempien pitää astua päättäjiksi. Niin aikaavievää kuin se onkin. Ei kukaan muu omakohtaisesti tiedä, mitä haluaa lapsensa koululta, tai mitä haluaisi tänne muuttoa miettivä ihminen.

Sama koskee mielestäni koko Suomea. Kohta on 2020-luku ja kaikesta pitää puhua sen mukaisin käsittein.

kolmikko

Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017. Sitäkin ennen varmasti kerrottavaa tulee, politiikasta tai muista asioista. Palataan!

 

Mistä vaaleissa on kyse?

Väkiluvun laskua on harmiteltu pitkään. Pitäisi saada nousuun, sanotaan, syystäkin tietysti. Mutta tilastojen valossa tulevaisuus ei ole niin lohduton kuin puhutaan. Ellemme itse synkistele ja sammuta valoja.

Tilastokeskus, jolla on paras data ja osaaminen ennustaa väkilukua, povaa seuraavaa, ja tätähän aina harmitellaan (lähdelinkki tässä):

väkiluvun pylväsennuste

Ikäluokkien jakauma on tällä hetkellä tämän näköinen.

väestöennuste nykyinen

On siis aika selvää, että väkiluku laskee jonkin aikaa vielä, tapahtui mitä tahansa. Mutta syy ei ole lasten väheneminen. Syy on vanhan väestön poistuminen.

Lapsia on syntynyt viimeisen seitsemän vuoden aikana 48-58 vuodessa. Jos katsotaan ikäluokkien ennustetta vuodelle 2040, se näyttää tältä:

väestöennuste 2040

Mitään romahdusta nolliin ei tämä ennusta! Lasten määrä on hyvin samassa kuin nykyisten 0-5-vuotiaiden määrä. Ei tämä kylä välttämättä tämän pienemmäksi tai ankeammaksi lapsiperheiden osalta muutu!

Ja nyt on paljon itsestämme kiinni, käykö ennusteen mukaan, käykö huonommin vai saammeko nostettua tuon 40-50 lasta vaikkapa  välille 50-70 lasta. (Ei, en tarkoita nyt mitään hedelmällisyystalkoita 😀 Lapsiperheystävällisyys saattaisi toki näihin johtaa ihan itsestäänkin.)

Tarkoitan, että onnistumme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

-Pidämme kunnan sellaisena, että ihmiset kokevat sen niin kodikseen, etteivät halua muuttaa pois.

-Saamme kunnasta sellaisen, että tänne on mukava muuttaa muualta ja nopeasti tuntee olonsa kotoisaksi. Tällöin muualla koulutettu työvoima voi tänne tulla.

-Saamme hoidettua yritysten ja kunnan rekrytointitarpeet.

-Emme ainakaan omalla toiminnallamme estä pienyrittäjien menestymistä.

Mitä meidän tulevaisuudestamme Helsingissä mietitään

Seuraava asia on puiseva ja kuiva, mutta tärkeä, joten olen tähän sen ottanut.

SITRA on ennustanut neljä visiota siitä, miten soteuudistuksen jälkeiselle kunnalle voi käydä, riippuen siitä, miten hyvin ymmärretään tehdä elinkeinopolitiikkaa, ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, tehdä yhteistyötä maakunnan, kolmannen sektorin ja muiden kanssa jne.

Olen ottanut lainaukset tästä raportista. Esitän vain parhaan ja huonoimman vision, koska teksti on kovin kuivaa ja pointin näkee niistäkin.

1. (paras) Innostavan elinvoimakunnan visio: Menestymme yhdessä.

Tarinassa korostuu kunnan rooli tulevaisuuttaan ennakoivana uudistajana ja aktiivisena mahdollisuuksien hyödyntäjänä. Kunta menestyy pitkäjänteisten strategisten valintojensa ansiosta. Vetovoiman ylläpitämiseen on suunnattu erityisiä panostuksia ja kunta kehittää aluettaan yhteistyössä seudullisten, maakunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kunnan roolina on olla mahdollistaja ja edellytysten luoja elinkeinoelämälle, järjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja kuntalaisille. Toimintatavoissa ja johtamisessa korostuvat myös verkostomaisuus, vuorovaikutus, kumppanuus.

4. (heikoin) Lannistuneen kunnan visio: Viimeinen sammuttaa valot.

Tarinassa korostuu se, ettei kunnalla ole visiota tai strategiaa. Kunta pyrkii selviytymään ennen kaikkea omin voimin. Toiminnassa ja johtamisessa korostuu passiivisuus, joka näkyy kyvyttömyytenä uudistua ja hakea uusia, kumppanuuteen perustuvia ratkaisuja. Passiivisuus on aiheuttanut hallitsemattoman negatiivisen kehityksen kierteen ja johtanut tilanteeseen, jossa resurssit ovat heikentyneet, palvelut rapautuneet ja kunnan olemassaolon oikeutus hämärtynyt.

Kuinka käy?

Pahoin pelkään, että jos uudessa valtuustossa on liiaksi samaa porukkaa kuin nykyisessä, voi käydä viimeisen vaihtoehdon mukaan. Tarkoitan tätä porukkaa, joka onnistui maakuntaa pelätessään luomaan Keiturin Soten. Tai porukkaa, joka ei jo puoli vuotta sitten ymmärtänyt, että yhtenäiskoulu olisi tilaisuus nostaa paikkakunnan profiilia ja elinvoimaa.

”Kunnan roolina on olla mahdollistaja ja edellytysten luoja elinkeinoelämälle, järjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja kuntalaisille.”

Kunnan pitäisi olla väline asioiden tekemiseen, kuntalaisille.

Tuohon virkkeeseen eivät oikein istu vanhan liiton eturyhmäpolitiikka, sunnuntai-iltana valtuustoryhmän kokouksissa juntatut kannat ja asiantuntijoiden tai kuntalaisten kuuntelemattomuus.

Mutta toivoni ei ole mennyttä! Yhtenäiskoulun toiminnallisessa työryhmässä parhaan skenaarion mukaan onnistuttiin toimimaan. Ei pelätty kuulla kuntalaisia ja ottaa oikeasti opiksi. Kun on onnistuttu kerran, miksei voisi jatkossakin.

On tehtävä uusilla tavoilla. On tehtävä yhdessä kuntalaisten, maakunnan ja muiden kanssa. Ihmiset on saatava innostumaan!

Siitä näissä vaaleissa on kyse. Masentelu saa loppua. Lapset eivät.

Tapio Suomisen viisauksia lainaten: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Äänestys alkaa huomenna.

fb_mainos_hq

 

Ei pilata yhtenäiskoulurakennusta viime hetkellä!

Tarkistin oikein lakimieheltä, että kaupungin työntekijänä voi ottaa tähän poliittiseen keskusteluun osaa tässä määrin.

Yhtenäiskoulu ei minua työni puolesta kauheasti koske. Työnkuvani on se, että olen hoitanut lukion fysiikan ja kemian opetuksen siitä lähtien, kun Pasi Jartti jäi eläkkeelle 2010.

Tämän lisäksi teen työvuorolistoja, lukujärjestyksiä ja muita hallintorutiineja lukiossa ja yläkoulussa. Yläkoulun ja lukion henkilöstöhallinto ja päätöksenteko on rehtori Rouniolalla. Olen yhtenäiskouluasian suhteen siis käytännössä lukion riviopettaja.

Joten jos luulit, että minulla on intressejä asian suhteen, olet oikeassa. Kaksi kappaletta ja iältään 7 ja 3 vuotta.

Maanantaina 20.3. valtuustolle on menossa viisas päätösehdotus koulurakennuksen rakentamisesta E-9-luokkalaisille. Ehdotuksen voi lukea tästä. Varsinainen valtuustolle menevä ehdotus on tuoreimpana asiana aina alimpana tekstissä.

Rantatien tähän mennessä valmistuneissa tutkimuksissa ei löytynyt merkittäviä uusia kosteusriskejä. Polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien vaikutusten asiantuntija-arviota ei ole.

Paikallislehdessä kirjoituksessa ”painakaa vähän jarrua tähän koulukampus -intoon” jo ehdittiin siirtyä vastustuslinjalle, jonka mukaan Rantatie pitäisi säästää alakoulukäyttöön.

Toivon, ettei tällaista ajattelua esiinny tämän enempää. Nyt kun maanantaina asiasta pitäisi päättää.

Kyseisen tekstin vuoksi lähdin kirjoittamaan. Ja juuri tällaisen ajattelun vuoksi lähdin ehdolle. Rantatien säilyttämistä alakoulukäytössä saattaa ehdottaa, jos

1. ei ole ollut toiminnallisen työryhmän mukana perehtymässä siihen, mitä kouluissa tehdään ja miten ne toimivat, ja

2. ei näe kokonaisuuden tärkeimpiä asioita, koko kaupungin kannalta. Enkä tarkoita vain markkinointimielessä.

Selitän nyt lyhyesti pääpointit, miksi on edelleen ainoa järkevä ratkaisu rakentaa uusi koulu kaikille E-9-ikäluokille (ja mahdollisesti säästää Rantatien koulu johonkin muuhun kuin koulukäyttöön).

1.  Rekrytointi Virroille tarvitsee päätoimiset opettajien työnkuvat. Ilman niitä emme saa hyviä opettajia. Siksi on pakko siirtyä hallinnollisesti ja työnkuvallisesti yhtenäiskouluun.

Tärkein asia koulujen tason ylläpitämiseksi tulevaisuudessa on saada rekrytoitua hyviä opettajia. Opettajien saatavuus ei ole niin vaikeaa kuin lääkärien, mutta tilanne on tämä: Jos samanlainen työnkuva on tarjolla Tampereella vuoden määräaikaisena tai Virroilla vakituisena virkana, Tampereelle voi silti olla kymmenen kertaa enemmän hakijoita.

Lisäksi, sitten kun soittaa hakijoille, vähintään puolet on mieluummin menossa toiseen työhön isompaan kaupunkiin. Todellinen valinnanvara ei usein ole suuri.

Joidenkin aineiden opettajia emme tänne saa, jos työnkuvat käyvät ikäluokkien pienetessä sivutoimisiksi. Vaikein tilanne tulee olemaan taito- ja taideaineiden aineenopettajilla. Ilman yhtenäiskoulua on turha kuvitella, että meillä olisi kohta päteviä käsityönopettajia. Ja se on huono asia. Kaikki oppilaat eivät ole teoreettisesti suuntautuneita.

Lisäksi yksi hakija virkaan ei riitä. Tarvitsisimme mahdollisimman ison määrän hakijoita, jotta jokaiseen virkaan voi valita hyvän työntekijän.

Suurin koulun käsissä oleva tekijä lapsen koulumenestykselle on opettaja. Tästä on tutkimustietoa vaikka kuinka paljon. Parhaat opettajat saavat lukuvuoden aikana oppilaansa edistymään 1,5 kertaa keskitason opettajan verran. Lisään linkin, kun löydän lähteen, oli kiire kirjoittaa, niin että ehtinyt etsiä.

Meidän on pakko olla houkutteleva työpaikka. On erittäin huono asia, jos joudumme lähitulevaisuudessa valitsemaan ainoan hakijan, johon emme ole tyytyväisiä.

Lisäksi, nuorilla ihmisillä on usein myös puoliso, jolle pitäisi lähialueelta löytyä töitä, jotta voisi kuvitella tänne muuttavansa. Opettajilla puoliso on aika usein toinen opettaja. Yhtenäiskoulu mahdollistaa merkittävästi enemmän liikkumavaraa tuntien löytymiseen.

2. Jotta kohdan 1 yhtenäiskoulu toimisi kunnolla yhteisönä, sen on oltava saman katon alla.

Joidenkin mielestä on toiminnallisesti sama, vaikka oltaisiin kahdessa eri rakennuksessa. Ei ole. Seinillä on hirveän paljon väliä. Kaikki vähänkään johtamiseen tai työyhteisöihin perehtyneet tietävät sen. Seinät määrittävät, ketkä ihmiset kohtaavat työpäivän aikana, missä kohtaavat ja milloin kohtaavat.

Asia on hyvin nähty lukion ja Tredun tapauksessa. Jonkinlaista yhteistyötä ajettiin kuin käärmettä pyssyyn vuosikausia työryhmissä, mutta niin kauan kuin oltiin kahdella mäellä, todellisuus jäi lähinnä keksimällä keksittyjen pikkujuttujen järjestelyksi. Olen itse ollut näissä ryhmissä niin omaa työtään saa haukkua 😀

Nyt kun väistötilojen vuoksi lukio ja Tredu ovat samassa paikassa, on tapahtunut vaikka mitä. Kaksoistutkintoon on tänä keväänä hakijoita sen verran kuin ennen vanhaan viidessä vuodessa yhteensä. Opettajien yhteiskäytön suunnittelu on pidemmällä kuin koskaan. Ja kaikki tämä spontaanisti oppilaitosten sisältä. Eräs kaupungin virkamies totesi syksyllä yhteistyösuunnitelmistamme, että ”päättäjät hihkuvat riemusta, kun te teette näitä ihan oma-aloitteisesti”.

Näin käy, kun ihmiset kohtaavat ja spontaanisti juttelevat ongelmistaan ja ideoistaan ja hakevat niihin ratkaisuja. Ja vain näin syntyy yksi yhteisö, joka toimii yhteen suuntaan. On lähes mahdoton tällaista ylhäältä yhtä toimivasti käskeä eri tiloissa oleville ihmisille. Monet hyvät asiat syntyvät ruohonjuuritasolta itsestään, niitä ei voi ylhäältä päin kukaan keksiä kaikkia.

Seinillä siis vain on väliä. Ja nyt on historiallinen hetki tehdä paras ratkaisu tai tehdä jotain ihan muuta. Tämä tilaisuus ei toistu.

3. Tilojen, varsinkin erikoisluokkien käyttöaste nousee yhtenäiskoulussa.

Pelkässä yläkoulussa tulevilla tuntimäärillä moni erikoisluokka olisi merkittävällä vajaakäytöllä. Tämän on yksi pääsyy, jonka vuoksi yhden rakennuksen ratkaisu ei ole oleellisesti kalliimpi. Minulla, toisin kuin paikallislehden kirjoittajalla ei ole syytä epäillä uusimpia laskelmia. Tuolta sen pitäisikin näyttää arkijärjen mukaan.

4. Hintaero on niin pieni, että markkinointivaikutus voittaa sen.

Lopulta laskelmissa päädyttiin siihen, että vaihtoehtojen hintaero on vain 0,9-3,4 miljoonaa, joka on naurettavan pieni ero. Eikä tässä ole edes huomioitu, että uusi on uusi ja mm. energiatehokkaampi. Linkki, sivu 58:

http://virrat.fi/files/3314/8852/1376/YHTENISKOULUKAMPUSTYRYHMN_LOPPURAPORTTI_28.2.2017.pdf

Mietitäänpäs nyt ihan oikeasti, mitä tarkoittaa

a) jos tuossa Opintiellä olisi kaikille oppilaille E-9 uusi koulu, tai

b) vain uusi yläkoulu ja sitten alakoulu vanhassa rakennuksessa.

Olen juuri viikko sitten kirjoittanut, että uusien ihmisten houkuttelemiseksi kaupungin etusivulla pitäisi pystyä esittämään asiat, jotka ovat meillä erityisen hienosti. Kuten Koivurinteen päiväkoti.

On ihan valtava ero, voidaanko näyttää, että tässä meillä on E-9 uusi koulu, vai eikö voida näyttää.

On harhaa kuvitella, että miljoona tai pari voitaisiin säästää johonkin muuhun jättämällä Rantatie ennalleen. Ne rahat menetetään ennen pitkää, kun ei ole samanlaista markkinointivalttia.

Olisi poliitikolle helppo ratkaisu unohtaa tämä. Millään budjetin rivillä ei koskaan lue ”-200000.00 asioista, joita valtuusto ei uskaltanut tehdä vuonna 2017” tai ”-300000.00 ihmisistä, jotka eivät päättäneet tulla tänne”. Mutta viivan alla nämä näkyvät. Kaiken muun pienemmyytenä.

Lopuksi

Valtuuston listalla on myös hallihanke Nicewood oy:lle Kitusenkulmaan. Linkki tässä. Yritys halusi toimitilat, joihin oli vaihtoehtoina pressuhalli tai komeampi, ilmeisesti puuta rakenteissa sisältävä halli. Yritykselle olisi kelvannut kumpi tahansa vaihtehto.

Päätösehdotus on, että valtuusto on valmis valitsemaan paremman, laadukkaamman näköisen hallin paikkakunnan imagon ja pitkän aikavälin kestävyyden perusteella, ja maksamaan tästä 400000 ylimääräistä. Yritys ei siis tätä näytä vaativan, vaan kaupunki markkinointimielessä itse.

Jos Virtain kaupunki on valmis satsaamaan markkinoinnin ja tulevaisuuteen katsomisen vuoksi 400000 paremman näköiseen vanerivarastoon, olisi aikamoista, jos ei ymmärrettäisi satsata miljoonaa tai paria paremman näköiseen, toimivampaan peruskouluun.

Valtuuston kokous on 20.3. klo 18 Marttisen Vanhassa pappilassa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Ainakin itse ajattelin lähteä katsomaan, kuka siellä mitäkin sanoo 🙂

 

 

 

 

Futis, Pihlajalinna ja vaalit

Editoitu 13.3.2017: olin laskenut prosentit väärin aluksi, korjatut luvut paikoillaan.

Ohessa paikallislehden uutinen naapurikunnista viime viikolta, jos uskallat lukea. Saattaa riipaista, saattaa naurattaa.

kuusiolinna

Mielenkiintoista vertailla vaikkapa… no vaikka Virtain kanssa 🙂 Mihin suuntaan palvelut ja kulut ovat menneet?

Samoilla faktatiedoilla neljässä naapurikunnassa on päädytty kokonaisulkoistukseen yhteisyrityksellä.

Kyllä, Suomessa on tasan yksi kunta, jonka valtuusto päätti tästä kuultuaan perustaa oman yhtiön sote-uudistuksen välttämiseksi. Ja asumme siinä kunnassa.

Ja kyllä, päättäjämme olivat sitä mieltä, että 35 miljoonan liikevaihtoa pyörittävän lääketieteellisen yrityksen toimitusjohtajaksi passitetaan oman toimensa ohessa kaupunginjohtaja. Yrityksen perustamisvaiheessa, jossa varmasti tarvitaan aikaresurssia ja alan tuntemusta. Tässä vaiheessa minä tunnistin ongelman.

Haluan ajatella positiivisesti. Ainakin alavutelaisilla, ähtäriläisillä, parkanolaisilla ja mänttäläisillä on enemmän rahaa käydä ostamassa jotain Virroilta 😀

3,7 miljoonaa säästöä vuodessa. 2,7 miljoonaa ylijäämää, josta kunnille 49% eli yli 1,32 miljoonaa. Soten kokonaissäästöt siis 3,7 milj + 1,32 milj = 5,02 miljoonaa.

Tilastokeskuksen väkilukuennusteen mukaan joulukuussa 2016 Virtain väkiluku oli 32,0% Kuusiolinnan alueen väkiluvusta 2016. Soinissahan toiminta alkoi vasta 1.1.2017.

0,320 x 5020000 = 1610000. Eli kyllä, lähemmäs kahden miljoonan säästöt olisivat tämänkin perusteella olleet Virroilla mahdolliset. Täällä ei sentään olisi tarvinnut keksiä entiselle sairaalalle käyttöä.

Futisfanille tuttu fiilis. Vaikka itse ei päästä kisoihin, on hienoa katsoa, kun muut osaa 🙂 . Mutta välillä kyllästyttää aina kannattaa Saksaa.

Jalkapallon MM-kisojen lisäksi on toinen neljän vuoden välein tapahtuva asia, jota ennen aina toivotaan ihmettä ja historiallista muutosta. 😀 Ehkä se tänä vuonna tapahtuu!

Päivät pitenevät, ilon kautta kevääseen!

Germany_and_Argentina

Päivähoidosta ja markkinoinnista

Keiturin Soten jälkeen jotain mukavampaa 🙂 Kuten olen kirjoittanut, meillä on moni perusasia todella hienosti, mutta kukaan ei saa tietää niistä.

Kaupungin markkinointi täytyy saada aivan uudelle tasolle ja käyttäjän = muualta tulijan näkökulmasta mietityksi. Niin yrityksille kuin muuttamista harkitseville perheille.

Virroille töihin lähtöä empivä ihminen ei saa lukea kaupungin etusivua törmäämättä erinomaisesti oleviin, merkittäviin asioihin, joilla muista paikkakunnista pystymme erottumaan.

Ja yksi niistä on Koivurinteen päiväkoti.

Valitettavasti minulla ei ollut aikaa ottaa kuvia päiväkodista, ja kaupungin häpeäksi sellaisia ei löydy ainakaan helposti.

Hyvät asiat meillä

Espoossa on 30 koulua ja päiväkotia tällä hetkellä tunnistetuissa sisäilmaongelmissa ja lista saanee jatkoa. Sama tauti vaivaa koko maata. Vanhemmat kyselevät foorumeilla, mihin uskaltaa muuttaa, että pääsee terveisiin oloihin.

Virtain taajamassa on yksi päiväkoti, ja se on kunnossa. Eli 100% on kunnossa! Eikä ainoastaan kunnossa, vaan niin hieno kokonaisuus, että moni suuremmassa kaupungissa ei uskoisi, millaiset olosuhteet täällä on.

Valmistunut 2014.

Heti vierestä lähtee hiihtolatu.

Oikeaa metsää, ei mitään puistoa, on heti kyljessä. Suomalaista luontoa pääsee tutkimaan ihan välittömässä läheisyydessä.

Tontti on niin luonnontilassa, että piha-alueelta voi poimia puolukoita. Tätä pidettäisiin Etelä-Suomessa markkinointihuijauksena, ei voi olla totta.

Rakennusmateriaalina on käytetty hirttä mm. sisäilmaongelmien välttämiseksi.

Päiväkodissa toteutetaan Vihreän lipun ympäristökasvatusta.

Missä tämä kerrotaan, ja missä ovat kuvat?

Miten edes suomalainen osaa olla hiljaa tällaisesta valmiista myyntituotteesta?

Kun kerran tällainen käyntikortti on osattu tehdä, sen pitäisi löytyä hienoin kuvin kaupungin sivulta, mieluiten etusivulta. Jos joku menee kaupungin sivulle klikkaamaan “Opetus ja koulutus”, avautuu tällainen näkymä.

(Linkitin sivun, en liittänyt kuvankaappausta, koska tekijänoikeusasioista voi aina riidellä. Tosin Virtain sivuilla ei ole mitään, minkä vuoksi ne ylittäisivät teoskynnystä, joten kuvan olisi voinut hyvin laittaa.)

Sivut ovat kiinnostavat kuin paperipinkan syöminen. Sitten jos klikkaa “Varhaiskasvatus”, näyttää tältä:

Tätähän suomalainen myyntiosaaminen on liian usein.

Nettisivut on ennen vanhaan tyypillisesti tehnyt it-alan ihminen, joka on tehnyt puuhierarkian, johon kukin viraston ihminen kirjoittaa omasta kopistaan jonkun virkkeen ja pistää puhelinnumeron ja sähköpostin.

No, sain kuulla, että kaupungin sivut ovat menossa uusiksi, mutta valmista ei tule ihan lähikuukausina. Yksi asia on, mitä tässä tulen haluamaan. Sivujen ja varsinkin etusivun tekijällä pitää olla näkemystä myynnistä ja markkinoinnista, ja tason pitää olla kova. Nykyiset sivut näyttävät siltä, miltä nettisivut yleensä näyttivät 15 vuotta sitten. Se ei vain riitä enää.

Valmis esimerkki riman korkeudesta ja strategiasta

Katsotaanpa Mänttä-Vilppulan etusivua:

Mielensäpahoittaja-elokuvan päähahmo voisi kysyä, että miksi pitää olla kallis lentokoneella otettu kuva, kun Virtain sivuillakin asia on ihan yhtä lailla. Ollaan hiljaa täällä kolossamme, säästetään, ollaan paikallamme, ettei kukaan kiinnostuisi. Ja näitä markkinoinnin tärkeyttä ymmärtämättömiä ihmisiä on ihan liikaa. Asioita pohditaan järjellä, mutta lopulta ratkaisut tehdään tunteella. Aina.

Useimmat ymmärtävät, mitä tällainen vaikutelmaero kertoo lukijalle. Toisessa paikassa osataan tehdä ja halutaan tehdä parasta mahdollista. On tulevaisuudenuskoa ja on tavoite, mitä halutaan olla. Ja siihen pyritään aivan täysillä.

Toisessa tehdään, koska pitää tehdä, ja huolletaan sinne päin (monin paikoin sivujen tietojakaan ei ole päivitetty ajan tasalle). Enkä väitä, että tämä olisi ollut asenne sivut tehneellä ihmisellä. Tarkoitan, että tällainen viesti lukijalle tulee vanhentuneista sivuista.

Eikä tämä ole arvostelua tietohallintoa kohtaan. Kohta kymmenen Virtain kaupungin työvuoteni aikana yksi eniten eteenpäin mennyt asia on kunnollisen it-tuen järjestyminen.

Kaupungin markkinointi on valtuuston ja ylimmän johdon asia, ja www-sivut yksi kaikkein tärkein väline.

Mänttä-Vilppulan sivut ovat jopa paremmat kuin Tampereella, jossa resursseja sentään olisi vaikka kuinka. Tampereella ei toki ole haasteita houkutella uusia perheitä, mutta olisi heilläkin intressejä esim. napata Suomen turismikakusta isompi osa, nythän Helsinki ja Lappi vievät leijonanosan. Mänttä-Vilppulan hanke hakea jälleen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi näyttää, mille tasolle tähdätään.

Sivut on myös tehty käyttäjälle, jotta kaupunkiin olisi mahdollisimman helppo tulla. Huomaa alempana napit “Muuttajalle”, “Asu ja Rakenna”, selkeät kuin puhelinsovelluksessa. Asiat on tehty käyttäjän ehdoilla, ei viraston organisaatiorakenteen.

Rima on vähintään tässä. On pakko pärjätä tällaiselle.

Ja sitten vielä

Tiedän hyvin, että Koivurinteen päiväkodin kanssahan kävi niin, että siitä tehtiin heti kättelyssä liian pieni. Vaikka virkamiehet ja työntekijät kertoivat tilastoin ja faktoin, miten suuri tarve tulee olemaan.

Seurauksena jokaiselle ei ole ollut hoitopaikkaa talven mittaan. Se pitää määräysten mukaan löytyä. Olen kuullut kadulla jopa kommentteja, että eihän se ole kovin paljon, jos seitsemän lasta on ilman hoitopaikkaa.

Muuttajan kannalta on ihan sama, puuttuuko hoitopaikka kahdelta vai 20 lapselta, silloin sitä ei ole. Ja silloin ei tänne pysty töihin muuttamaan. No, hoitopaikkojen tilanne järjestyy kyllä ennen pitkää, tavalla tai toisella.

Mutta tähän palaamme vielä, koska uuden koulun rakentamista ei ole varaa mokata samalla tavalla.